Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z LVII sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 24.08.2022

UCHWAŁA NR LVII/398/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały PDFUchwała LVII_398_22 - zmiana.pdf (167,16KB)

UCHWAŁA NR LVII/399/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniająca  uchwałę nr LI/365/22 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Byczyna dla jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące  jednostką samorządu terytorialnego PDFUchwała Nr LVII_399_22 - tryb.pdf (158,68KB)

UCHWAŁA NR LVII/400/2022 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród  dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Byczyna PDFUchwała Nr LVII_400_22 - regulamin.pdf (622,16KB)

UCHWAŁA NR LVII/401/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Byczyna a Gminą Wołczyn w sprawie przekazania przez Gminę Byczyna zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu Gminie Wołczyn PDFUchwała Nr LVII_401_22 - dowóz.pdf (158,50KB)

UCHWAŁA NR LVII/402/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/114/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia30 października 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Byczyna PDFUchwała Nr LVII_402_22.pdf (158,86KB)

 PDFLVII sesja Rady Miejskiej w Byczynie - wykaz głosowań.pdf (28,50KB)