Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenia Burmistrza od nr 19/08 do nr 27/08 - V kadencja - marzec 2008

Zarządzenie Nr Or-I-0151/19/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 03 marca 2008 roku
w sprawie zmian w układzie wykonawczym

Zarządzenie Nr Or-I-0151/20/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 12 marca 2008 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy za 2007 rok oraz sprawozdania
z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji
kultury Radzie Miejskiej w Byczynie oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej

RAR12_marzec2008zalaczniki.part01.rar  
RAR12_marzec2008zalaczniki.part02.rar  
RAR12_marzec2008zalaczniki.part03.rar  
RAR12_marzec2008zalaczniki.part04.rar  
RAR12_marzec2008zalaczniki.part05.rar  
RAR12_marzec2008zalaczniki.part06.rar  
RAR12_marzec2008zalaczniki.part07.rar  
RAR12_marzec2008zalaczniki.part08.rar  
RAR12_marzec2008zalaczniki.part09.rar  
RAR12_marzec2008zalaczniki.part10.rar  
RAR12_marzec2008zalaczniki.part11.rar 
RAR12_marzec2008zalaczniki.part12.rar 
RAR12_marzec2008zalaczniki.part13.rar 

Zarządzenie Nr Or-I-0151/21/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 12 marca 2008 roku
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia
wysokości ryczłtów dla kierowców - mechaników
za konserwację, utrzymanie samochodów i motopomp
jako pełnienie obowiązków społecznych i obywatelskich
  

Zarządzenie Nr Or-I-0151/22/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 20 marca 2008 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do dzierżawy
  

Zarządzenie Nr Or-I-0151/23/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 25 marca 2008 roku
w sprawie zmiany zarządzenia

Zarządzenie Nr Or-I-0151/23A/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 25 marca 2008 roku
w sprawie Regulaminu pracyKomisji ds. opieniowania
ofert składanych w ramach otwartych konkursów
ofert na realizację zadań publicznych

RARZarzadzenie_23a_08_01.rar

Zarządzenie Nr Or-I-0151/24/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 28 marca 2008 roku
w sprawie zmian w układzie wykonawczym

Zarządzenie Nr Or-I-0151/25/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 31 marca 2008 roku
w sprawie zmian w układzie wykonawczym

Zarządzenie Nr Or-I-0151/26/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 31 marca 2008 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Zarządzenie Nr Or-I-0151/27/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 31 marca 2008 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej