Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Burmistrza od nr 1/08 do nr 13/08 - V kadencja - styczeń 2008

Zarządzenie Nr Or-I-0151/1/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 02 stycznia 2008 roku
w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę
gruntów komunalnych na rok 2008

Zarządzenie Nr Or-I-0151/1A/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 02 stycznia 2008 roku
w sprawie ustalenia ryczałtu dla Komendanta Gminnego
OSP w Byczynie

Zarządzenie Nr Or-I-0151/2/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 07 stycznia 2008 roku
w sprawie ogłoszenia nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży w drodze przetargu

 Zarządzenie Nr Or-I-0151/2/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 07 stycznia 2008 roku
w sprawie ogłoszenia nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr Or-I-0151/3A/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 07 stycznia 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli
wewnętrznej na rok 2008

Zarządzenie Nr Or-I-0151/4/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 07 stycznia 2008 roku
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy
Byczyna na rok 2008 oraz przekazania niektórych
uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych
wydatków jednostkom organizacyjnym
RARZarzadzenie0408.part1.rar
RARZarzadzenie0408.part2.rar
RARZarzadzenie0408.part3.rar
RARZarzadzenie0408.part4.rar
RARZarzadzenie0408.part5.rar

Zarządzenie Nr Or-I-0151/5/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 07 stycznia 2008 roku
w sprawie zmian w układzie wykonawczym

Zarządzenie Nr Or-I-0151/6/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 15 stycznia 2008 roku
w sprawie przekształcenia gospodarstwa pomocniczego 

Zarządzenie Nr Or-I-0151/7/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 15 stycznia 2008 roku
w sprawie uchylenia zarządzenia i uchwały w sprawie
ustalenia wysokości ryczałtu dla kierowców - mechaników
za konserwację,
utrzymanie samochodów i motopomp jako pełnienie
obowiązków społecznych i obywatelskich

Zarządzenie Nr Or-I-0151/8/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 15 stycznia 2008 roku
w sprawie norm zużycia paliw płynnych i olei silnikowych
dla pojazdów samochodowych, motopomp oraz sprzętu
silnikowego eksploatowanych przez Ochotnicze Straże
Pożarne z terenu Gminy Byczyna

Zarządzenie Nr Or-I-0151/9/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 30 stycznia 2008 roku
w sprawie powołania składu komisji konkursowej na
kandydata ma stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej w Roszkowicach

Zarządzenie Nr Or-I-0151/10/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 30 stycznia 2008 roku
w sprawie zmian w układzie wykonawczym

Zarządzenie Nr Or-I-0151/11/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 30 stycznia 2008 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do dzierżawy w drodze przetargu

Zarządzenie Nr Or-I-0151/12/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 30 stycznia 2008 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr Or-I-0151/13/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 15 stycznia 2008 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia
przetargu na zbycie, wydzierżawienie, wynajmowanie
nieruchomości stanowiących MIENIE KOMUNALNE GMINY BYCZYNA


PDFstyczen_03_2008.PDF

Metryczka
  • opublikowano:
    26-09-2008 14:28
    przez: Katarzyna Skaropińska
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50 wew. 40
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl