Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenia Burmistrza od nr 76/08 do nr 90/08 - V kadencja - wrzesień 2008

Zarządzenie Nr Or-I-0151/76/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 01 września 2008 roku
w sprawie zmiany Zarządzenia

Zarządzenie Nr Or-I-0151/76a/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 01 września 2008 roku
w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla autobusu
marki VAN HOLL CL5 i IVECO DAILY stanowiącego własność
Gminy Byczyna

Zarządzenie Nr Or-I-0151/77/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 04 września 2008 roku
w sprawie powołaniu komisji przetargowej i określenia
zakresu czynności w postępowaniu na zadanie: Kredyt
długoterminowy do 360.000.00 zł. na zadanie inwestycyjne
pn. "Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Kostowie"

Zarządzenie Nr Or-I-0151/78/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 08 września 2008 roku
w sprawie zmian w układzie wykonawczym

Zarządzenie Nr Or-I-0151/79/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 08 sierpnia 2008 roku
w sprawie materiałów towarzyszących projektowi
budżetu na 2009 rok

Zarządzenie Nr Or-I-0151/80/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 16 września 2008 roku
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu
na sprzedaż lokalu użytkowego w m. Roszkowice 35/1

Zarządzenie Nr Or-I-0151/81/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 16 września 2008 roku
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu
na sprzedaż lokalu użytkowego w m. Roszkowice 35/2

 Burmistrza Byczyny
z dnia 22 września 2008 roku
w sprawie powołania składu osobowego komisji
ds. opiniowania nagród Burmistrza Byczyny dla nauczycieli
z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Zarządzenie Nr Or-I-0151/83/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 24 września 2008 roku
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej
w m. Miechowa

Zarządzenie Nr Or-I-0151/84/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 24 września 2008 roku
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu
na sprzedaż nieruchomości w m. Polanowice zabudowanej
budynkiem byłej świetlicy wiejskiej

Zarządzenie Nr Or-I-0151/85/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 24 września 2008 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia
zakresu czynności w postępowaniu na zadanie:
"Przebudowa drogi w Biskupicach do parku"

Zarządzenie Nr Or-I-0151/86/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 24 września 2008 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia
zakresu czynności w postępowaniu na zadanie:
"Przebudowa drogi w Biskupicach na zalewem"
 

 Burmistrza Byczyny
z dnia 24 września 2008 roku
w sprawie
 powołania komisji przetargowej i określenia
zakresu czynności w postępowaniu na zadaniu:
"Przebudowa drogi w Roszkowicach od drogi gminnej
do drogi wojewódzkiej"
 

 Burmistrza Byczyny
z dnia 24 września 2008 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia
zakresu czynności w postępowaniu na zadaniu:
"Przebudowa drogi w Roszkowicach od drogi powiatowej
do drogi wojewódzkiej"
 

Zarządzenie Nr Or-I-0151/89/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 24 września 2008 roku
w sprawie zmian w układzie wykonawczym

Zarządzenie Nr Or-I-0151/90/08 Burmistrza Byczyny
z dnia 30 września 2008 roku
w sprawie zmian w układzie wykonawczym