Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LVIII sesja Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 28 września 2022 r. o godz. 14.00

Termin: 28.09.2022, g. 14:00

Miejsce: Urząd Miejski

 1. 1. Otwarcie sesji.

  2. Stwierdzenie prawomocności obrad i wskazanie Sekretarza sesji.

 2. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania sesji.
 3. 4. Przyjęcie porządku obrad
 4. 5. Przyjęcie protokołów z LVI i LVII sesji.
 5. 6. Przedstawienie informacji o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach oraz sposobie ich realizacji.
 6. 7. Sprawozdanie Burmistrza z podejmowanych działań i decyzji w okresie międzysesyjnym.
 7. 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. a. zmiany uchwały (druk nr 413),

   PDFDruk nr 413.pdf (84,25KB)

  2. b. zmiany uchwały Nr XXXIX/237/09 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Byczyna (druk nr 414),

   PDFDruk nr 414.pdf (134,17KB)

  3. c. zmniejszenia liczby drzew objętych ochroną w alei stanowiącej pomnik przyrody (druk nr 415)

   PDFDruk nr 415.pdf (371,83KB)

  4. d. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umowy najmu lub dzierżawy z dotychczasowymi najemcami lub dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości (druk nr 416)

   PDFDruk nr 416.pdf (195,20KB)

  5. e. zmian w budżecie gminy na 2022 rok (druk nr 417)

   PDFDruk nr 417.pdf (578,13KB)

 8. 9. Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku.

  PDFOpinie RIO z Wykonania budżetu za I półrocze.pdf (179,93KB)

  PDFSprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r..pdf (22,03MB)

 9. 10. Stan realizacji inwestycji założonych w budżecie na 2022 r. Ocena inwestycji planowanych w latach 2022-2023 pod względem celowości i zasadności.

  PDFINFORMACJA STAN REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.pdf (156,18KB)

 10. 11. Wolne wnioski i zapytania
 11. 12. Komunikaty.
 12. 13. Zakończenie sesji.

PDFZawiadomienie na sesję i Komisje (5).pdf (198,57KB)