Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenia Burmistrza od nr 80/07 do nr 86/07 - V kadencja - listopad 2007

Zarządzenie Nr Or-I-0151/80/07 Burmistrza Byczyny
z dnia 07 listopad 2007 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy

Zarządzenie Nr Or-I-0151/81/07 Burmistrza Byczyny
z dnia 07 listopada 2007 roku
w sprawie zmian w układzie wykonawczym

Zarządzenie Nr Or-I-0151/82/07 Brumistrza Byczyny
z dnia 07 listopada 2007 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
 

Zarządzenie Nr Or-I-0151/83/07 Brumistrza Byczyny
z dnia 07 listopada 2007 roku
w sprawie zmian w układzie wykonawczym

Zarządzenie Nr Or-I-0151/84/07 Brumistrza Byczyny
z dnia 14 listopada 2007 roku
w sprawie projektu budżetu gminy na 2008 rok
Załącznik            
Załącznik              
Załącznik              
Załącznik            

Zarządzenie Nr Or-I-0151/84A/07 Brumistrza Byczyny
z dnia 22 listopada 2007 roku
w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania
opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe
i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form
kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
oraz planu dofinansowania doskonalenia zawodowego
nauczycieli przedszkola i szkół prowadzonych praz gminę
Byczyna na rok 2008

Zarządzenie Nr Or-I-0151/85/07 Brumistrza Byczyny
z dnia 29 listopada 2007 roku
w sprawie zmian w układzie wykonawczym

Zarządzenie Nr Or-I-0151/86/07 Brumistrza Byczyny
z dnia 30 listopada 2007 roku
w sprawie powołania komisjiuprawnionej do odbioru
robót budowlanych na zadanie: "Rozbudowa oczyszczalni
ścieków w miejscowości Byczyna"