Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

16. Macierz dyskowa - Zakup macierzy dyskowej w celu poprawy bezpieczeństwa przetwarzania danych oraz utworzenia dodatkowej przestrzeni odseparowanej dla potrzeb systemów zwirtualizowanych dla GMINY BYCZYNA w projekcie Cyfrowa Gmina w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” dotyczącego realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00”

Dane postępowania:

  1. Nr referencyjny – nadany przez Zamawiającego – OŚ.271.18.2022
  2. Nr BZP (ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych) - 2022/BZP 00392163/01
  3. Adres internetowy prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z niniejszym postępowaniem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/674931