Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

17. Remont ulicy Brzozowej i utwardzenie ulicy Polnej w Byczynie

Dane niniejszego postępowania:

  1. Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego – OŚ.271.19.2022
  2. Nr BZP (ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych)  2022/BZP 00393100/01
  3. Adres internetowy prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z niniejszym postępowaniem:

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/676098