Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

18. Dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem w ramach grantu pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

 

Dane niniejszego postępowania:

  1. Nr referencyjny– nadany przez Zamawiającego – OŚ.271.20.2022
  2. Nr BZP (ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych) - 2022/BZP 00395143/01
  3. Adres internetowy prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z niniejszym postępowaniem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/676864