Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

19. Komputeryzacja gminy

 

Dane niniejszego postępowania:

  1. Nr referencyjny – nadany przez Zamawiającego – OŚ.271.21.2022
  2. Nr BZP (ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych) - 2022/BZP 00395962/01
  3. Adres internetowy prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z niniejszym postępowaniem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/677055