Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenia Burmistrza od nr 23/09 do nr 37/09 - V kadencja - marzec 2009

Zarządzenie Nr Or-I-0151/23/09 Burmistrza Byczyny
z dnia 05 marca 2009 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr Or-I-0151/23A/09 Burmistrza Byczyny
z dnia 05 marca 2009 roku
w sprawie zmian w układzie wykonawczym

Zarządzenie Nr Or-I-0151/24/09 Burmistrza Byczyny
z dnia 05 marca 2009 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży w drodze przetargu

Zarządzenie Nr Or-I-0151/25/09 Burmistrza Byczyny
z dnia 05 marca 2009 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia
zakresu czynności w postępowaniu na zadanie:
Przebudowa infrastruktury pieszej i kołowej w obrębie
murów obronnych miasta Byczyna etap: ulice Basztowa
Długa, Okrężna, Zamojskiego

Zarządzenie Nr Or-I-0151/26/09 Burmistrza Byczyny
z dnia 05 marca 2009 roku
w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego
do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Byczynie

Zarządzenie Nr Or-I-0151/27/09 Burmistrza Byczyny
z dnia 05 marca 2009 roku
w sprawie przygotowania Stanowiska Kierowania Burmistrza
Byczyny w ramach Systemu Kierowania Bezpieczeństwem
Narodowym w województwie opolskim

Zarządzenie Nr Or-I-0151/28/09 Burmistrza Byczyny
z dnia 05 marca 2009 roku
w sprawie zmian w układzie wykonawczym

Zarządzenie Nr Or-I-0151/29/09 Burmistrza Byczyny
z dnia 19 marca 2009 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy za 2008 rok Radzie Miejskiej
w Byczynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu
PDF29-02.PDF
PDF29-03.PDF
PDF29-04.PDF
PDF29-05.PDF
PDF29-06.PDF

Zarządzenie Nr Or-I-0151/30/09 Burmistrza Byczyny
z dnia 19 marca 2009 roku
w sprawie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za godzinę
udziału w działaniu ratowniczym

Zarządzenie Nr Or-I-0151/31/09 Burmistrza Byczyny
z dnia 19 marca 2009 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu
miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych

Zarządzenie Nr Or-I-0151/32/09 Burmistrza Byczyny
z dnia 19 marca 2009 roku
w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych
Rb-Ws w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez
Urząd Miejski w Byczynie oraz jednostki organizacyjne
Gminy Byczyna

Zarządzenie Nr Or-I-0151/33/09 Burmistrza Byczyny
z dnia 27 marca 2009 roku
w sprawie Regulaminu pracy Komisji ds. opiniowania ofert
składanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację
zadań publicznych p.n. "Odnowa i rozwój wsi" w Gminie Byczyna

Zarządzenie Nr Or-I-0151/34/09 Burmistrza Byczyny
z dnia 27 marca 2009 roku
w sprawie zmiany zarządzenia

Zarządzenie Nr Or-I-0151/35/09 Burmistrza Byczyny
z dnia 27 marca 2009 roku
w sprawie zmian w układzie wykonawczym

Zarządzenie Nr Or-I-0151/36/09 Burmistrza Byczyny
z dnia 31 marca 2009 roku
w sprawie zmian w układzie wykonawczym

Zarządzenie Nr Or-I-0151/37/09 Burmistrza Byczyny
z dnia 31 marca 2009 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia
zakresu czynności w postępowaniu na zadanie:
Wykonanie budowy boisk sportowych w ramach programu
"Moje Boisko Orlik 2012" - "Moje Boisko ORLIK 2012
w Byczynie"