Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenia Burmistrza od nr 13/09 do nr 22/09 - V kadencja - luty 2009

Zarządzenie Nr Or-I-0151/13/09 Burmistrza Byczyny
z dnia 02 lutego 2009 roku
w sprawie zmiany instrukcji i zasad rachunkowości
w Urzędzie Miejskim w Byczynie

Załączniki:
PDF13-02.PDF
PDF13-03.PDF
PDF13-04.PDF
PDF13-05.PDF
PDF13-06.PDF
PDF13-07.PDF

Zarządzenie Nr Or-I-0151/13A/09 Burmistrza Byczyny
z dnia 02 lutego 2009 roku
w sprawie Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych
oraz Planu Kont dla pojektu "Byczyński Inkubator Gospodarki
Społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zarządzenie Nr Or-I-0151/13/09 Burmistrza Byczyny
z dnia 02 lutego 2009 roku
w sprawie powołania Międzygminnej Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr Or-I-0151/13/09 Burmistrza Byczyny
z dnia 03 lutego 2009 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia
zakresu czynności w postępowaniu na zadanie: "Zakup i dostawa
używanego samochodu specjalistycznego - śmieciarki do wywozu
nieczystości stałych"

Zarządzenie Nr Or-I-0151/13/09 Burmistrza Byczyny
z dnia 04 lutego 2009 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr Or-I-0151/13/09 Burmistrza Byczyny
z dnia 04 lutego 2009 roku
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości

Zarządzenie Nr Or-I-0151/13/09 Burmistrza Byczyny
z dnia 06 lutego 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr Or-I-0151/13/09 Burmistrza Byczyny
z dnia 09 lutego 2009 roku
w sprawie zmian w układzie wykonawczym

Zarządzenie Nr Or-I-0151/13/09 Burmistrza Byczyny
z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie zmian w układzie wykonawczym

Zarządzenie Nr Or-I-0151/13/09 Burmistrza Byczyny
z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie Regulaminu pracy Komisji ds. opiniowania
ofert składanych w ramach otwartych konkursów ofert
na realizację zadań publicznych

Zarządzenie Nr Or-I-0151/13/09 Burmistrza Byczyny
z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie zmiany zarządzenia


PDF13-01.PDF

PDF14.PDF

PDF15.PDF

PDF16.PDF

PDF17.PDF

PDF18.PDF

PDF19.PDF

PDF20.PDF

PDF21.PDF

PDF22.PDF