Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LX sesja Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 30 listopada 2022 r. o godz. 14.00

Termin: 30.11.2022, g. 14:00

Miejsce: Urząd Miejski

 1. 1. Otwarcie sesji.

  2. Stwierdzenie prawomocności obrad i wskazanie Sekretarza sesji.

 2. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania sesji.
 3. 4. Przyjęcie porządku obrad
 4. 5. Przyjęcie protokołu z LIX sesji.
 5. 6. Przedstawienie informacji o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach oraz sposobie ich realizacji.
 6. 7. Sprawozdanie Burmistrza z podejmowanych działań i decyzji w okresie międzysesyjnym.
 7. 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. a. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lub dzierżawy z dotychczasowymi najemcami lub dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości (druk nr 425),

   PDFDruk nr 425.pdf (137,06KB)

  2. b. przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 (druk nr 426),

   PDFDruk Nr 426.pdf (532,06KB)

  3. c. skierowania petycji o uroczyste uczczenie 100 rocznicy uchwalenia pierwszej Polskiej Republikańskiej Konstytucji (Konstytucji Marcowej) z 1921/22 r., do Komisji Skarg Wniosków i Petycji (druk nr 427),

   PDFDruk Nr 427.pdf (789,23KB)

  4. d. określenia stawki z 1 kilometr przebiegu pojazdu celem zwrotu kosztów rodzicom, prawnym opiekunom, dowozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Byczyna do placówek oświatowych (druk nr 428),

   PDFDruk nr 428.pdf (84,45KB)

  5. e. zmian w budżecie gminy na 2022 rok (druk nr 429).

   PDFDruk Nr 429.pdf (454,71KB)

 8. 9. Wolne wnioski i zapytania
 9. 10. Komunikaty.

 10. 11. Zakończenie sesji.
 11.  
 1. PDFZawiadomienie na sesję i Komisje .pdf (122,10KB)

 2. PDFPomoc psychologiczno pedagogiczna w szkołach prowadzonych przez gminę. Zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania oraz ich różnorodność w roku 2021_2022.pdf (2,70MB)

  PDFRealizacja zadań inwestycyjnych załozonych w budżecie 2022.pdf (698,35KB)

  PDFSprawozdanie z relizacji zadań asystenta rodziny w 2022 roku.pdf (180,34KB)