Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory Uzupełniające do Rady Miejskiej 2022

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Byczynie

w okręgu wyborczym nr 15

zarządzone na dzień 12 lutego 2023 r.

 

PDFObwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 13 lutego 2023 r. o wynikach wyborów uzupełniających.pdf (219,92KB)
PDFPROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE.pdf (901,40KB)
PDFPROTOKÓŁ z WYBORÓW.pdf (1,08MB)
 

 

 

 

 

W dniu wyborów Miejska Komisja Wyborcza w Byczynie oraz Urzędnik Wyborczy pełnią dyżur w Urzędzie Miejskim w Byczynie pok. nr 19

tel. 77 413 41 50 wew. 21.
 

PDFObwieszczenie o informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych.pdf (110,50KB)

 

PDFDYŻURY URZĘDNIKA WYBORCZEGO 2.pdf (100,53KB)

PDFInformacja Miejskiej Komisji w Byczynie o składzie i terminach dyżurów.pdf (101,94KB)


PDFDYŻURY URZĘDNIKA WYBORCZEGO.pdf (104,69KB)

 

PDFPostanowienie_powołanie OKW.pdf (119,77KB)
PDFPostanowienie_pierwsze posiedzenie.pdf (130,75KB)

PDFPostanowienie w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w gminie Byczyna.pdf (120,88KB)

PDFPostanowienie w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w gminie Byczyna.pdf (134,76KB)

PDFInformacja o godzinach pracy komisji.pdf (79,63KB)
 

 

PDFZawiadomienie o terminie przyznania numerów listom kandydatów.pdf (40,09KB)

PDFObwieszczenie o wylosowanych numerach list.pdf (103,01KB)
PDFObwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.pdf (102,93KB)

 


 

 

PDFPOSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Byczynie.pdf (194,83KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 128.22 WOJEWODY OPOLSKIEGO z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Byczynie.pdf (2,00MB)
PDFK O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 28 listopada 2022 r.pdf (111,97KB)
PDFZarządzenie w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych podczas kampanii wyborczej przed wyborami uzupełniającymi.pdf (160,14KB)
PDFObwieszczenie Burmistrza Byczyny o numerze i granicach okręgu wyborczego liczbie wybieranych radnych oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Byczynie.pdf (98,60KB)


PDFPostanowienie w sprawie pierwszego posiedzenia MKW w Byczynie.pdf (110,80KB)
PDFPostanowienie w sprawie powołania MKW w Byczynie.pdf (120,65KB)
 

  • KOMITETY WYBORCZE

W związku z zarządzonymi na dzień 12 lutego 2023 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Byczynie w okręgu wyborczym nr 15, zgodnie z art. 399 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277), prawo zgłaszania kandydatów na radnych przysługuje:
1) komitetowi wyborczemu partii politycznej,
2) koalicyjnemu komitetowi wyborczemu,
3) komitetowi wyborczemu organizacji,
4) komitetowi wyborczemu wyborców.
Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych, będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Opolu I do dnia 19 grudnia 2022 r. w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu, ul. Piastowska 14 w godzinach pracy, tj. od 7:30 do 15:30.

  • KOMISJE WYBORCZE

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Opolu I, mogą zgłaszać kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Byczynie. Zgłoszenia należy składać w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu (adres j. w.), w terminie do dnia 29 grudnia 2022 r. do godz. 15:30.

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej przyjmuje Urzędnik Wyborczy Gminy Byczyna za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Byczynie, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 13 stycznia 2023 r. Zgłoszeń dokonuje się jedynie w przypadku zarejestrowania przez Miejską Komisję Wyborczą w Byczynie więcej niż jednej listy kandydatów na radnego.

  • SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zgodnie z art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego, pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego ma obowiązek sporządzenia i przedłożenia Komisarzowi Wyborczemu w Opolu I sprawozdania finansowego w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów (tj. do dnia 12 maja 2023 r.). Sprawozdanie należy złożyć w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu (adres j. w.). Do sprawozdania należy dołączyć oryginały dokumentów księgowych. Obowiązek sprawozdawczy dotyczy wszystkich komitetów wyborczych, także tych, które nie pozyskiwały
środków finansowych, nie zaciągały zobowiązań oraz nie dokonywały wydatków na prowadzenie kampanii wyborczej.

WZORY DOKUMENTÓW - WYBORY W TOKU KADENCJI 2018-2023

https://opole.kbw.gov.pl/wzory-dokumentow/wybory-w-toku-kadencji/wzory-dokumentow-wybory-w-toku-kadencji-2018-2023