Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z LX sesji Rady Miejskiej w Byczynie z 30 listopada 2022 r.

UCHWAŁA NR LX/415/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lub dzierżawy z dotychczasowymi najemcami lub dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości
PDFUchwała Nr LX_415_22 - dzierżawy.pdf (88,18KB)

UCHWAŁA NR LX/416/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023. PDFUchwała Nr LX_416_22-Program.pdf (309,62KB)

UCHWAŁA NR LX/417/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki z 1 kilometr przebiegu pojazdu celem zwrotu kosztów rodzicom, prawnym opiekunom, dowozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Byczyna do placówek oświatowych PDFUchwała Nr LX_417_22 - stawka.pdf (156,00KB)

UCHWAŁA NR LX/418/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
PDFUchwała Nr LX_418_22- budżet.pdf (962,06KB)

PDFLX sesja Rady Miejskiej w Byczynie - wykaz głosowań.pdf (27,22KB)