Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LXII Sesja Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 29.12.2022 r. o godz. 14:00

Termin: 29.12.2022, g. 14:00

Miejsce: Urząd Miejski

 1. 1. Otwarcie sesji.

  2. Stwierdzenie prawomocności obrad i wskazanie Sekretarza sesji.

 2. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania sesji.
 3. 4. Przyjęcie porządku obrad.
 4. 5. Przyjęcie protokołu z LX sesji.
 5. 6. Przedstawienie informacji o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach oraz sposobie ich realizacji.
 6. 7. Sprawozdanie Burmistrza Byczyny z podejmowanych działań i decyzji w okresie międzysesyjnym.
 7. 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. a. uchwalenia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Byczyna na lata 2022-2037" (druk nr 431),

   PDFDruk nr 431.pdf (133,52KB)

   PDFZałącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 6 grudnia 2022.pdf (1,69MB)

  2. b. pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku (druk nr 432),

   PDFDruk nr 432.pdf (75,86KB)

  3. c. zlecenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Byczynie analizy skargi na Burmistrza Byczyny (druk nr 433)

   PDFDruk nr 433.pdf (66,35KB)

   d. przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Byczyna (druk nr 434),

  4. PDFDruk nr 434.pdf (701,06KB)

  5. e. ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 (druk nr 435)

   PDFDruk nr 435.pdf (191,49KB)

  6. f. zmian w budżecie gminy na 2022 rok (druk nr 436)

   PDFDruk Nr 436.pdf (367,15KB)

 8. 9. Podjęcie uchwał w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok(druk nr 437 ), i wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2023-2034 (druk nr 438):
  1. a. przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2023-2034,

   PDFWPF 2023.pdf (1,01MB)

   PDFBudżet 2023.pdf (4,05MB)

  2. b. odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej i Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Byczyna na lata 2023-2034,

   PDFUchwała 382 2022 Byczyna-sig1.pdf (294,08KB)

   PDFUchwała 383 2022 Byczyna-sig2.pdf (292,30KB)

  3. c. odczytanie opinii stałych Komisji Rady Miejskiej w Byczynie dotyczących projektu budżetu gminy na 2023 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Byczyna na lata 2023-2034,
  4. d. przedstawienie autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały budżetowej

   PDFAutopoprawka WPF.pdf (189,55KB)

   PDFAutopoprawka Budzet.pdf (115,80KB)

  5. e. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej
  6. f. głosowanie w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok,
  7. g. głosowanie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2023-2034
 9. 10. Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Byczyna na lata 2021 - 2024 za rok 2022

  PDFSprawozdanie - Program Ochrony Środowiska.pdf (169,33KB)

 10. 11. Wolne wnioski i zapytania.
 11. 12. Komunikaty.
 12. 13. Zakończenie sesji.

PDFZawiadomienie na sesję i komisje 7.pdf (155,19KB)