Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z LXII sesji w dniu 29.12.2022 r. Kadencja VIII

UCHWAŁA NR LXII/420/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Byczyna na lata 2022-2037"  PDFUchwała Nr LXII_420_22_plan.pdf (34,51MB)

UCHWAŁA NR LXII/421/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 r. PDFUchwała Nr LXII_421_22-400.pdf (154,31KB)

UCHWAŁA NR LXII/422/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Byczynie analizy skargi na Burmistrza Byczyny PDFUchwała Nr LXII_422_22_Skarga.pdf (152,01KB)

UCHWAŁA NR LXII/423/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminyByczyna PDFUchwała ne LXII_423_22_regulamin.pdf (893,50KB)

UCHWAŁA NR LXII/424/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022  PDFUchwała Nr LXII_424_22-niewygasa.pdf (260,79KB)

UCHWAŁA NR LXII/425/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok PDFUchwała Nr LXII_425_22-22-budżet.pdf (954,70KB)

UCHWAŁA NR LXII/426/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok PDFUchwała Nr LXII_426_22 - Budżet 2023.pdf (2,89MB)

Uchwała Nr LXII/427/22 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2023–2034 PDFUchwala Nr LXII_427_22 - WPF 2023.pdf (627,21KB)

PDFLXII Sesja Rady Miejskiej w Byczynie - wykaz głosowań.pdf (26,97KB)