Przejdź do treści strony WCAG

Protokoły z sesji Rady Miejskiej V kadencji z 2007 roku:

Poniżej publikujemy protokoły z sesji Rady Miejskiej V kadencji z 2007 roku:

Sesja V z dnia 31 stycznia 2007 r.
- P R O T O K Ó Ł  Nr  V 
Sesja VI z dnia 28 lutego 2007 r.
- P R O T O K Ó Ł  Nr  VI
Sesja VII z dnia 17 marca 2007 r.
- P R O T O K Ó Ł  Nr  VII
Sesja VIII z dnia 29 marca 2007 r.
- P R O T O K Ó Ł  Nr VIII
Sesja IX z dnia 20 kwietnia 2007 r.
- P R O T O K Ó Ł  Nr  IX
Sesja X z dnia 27 kwietnia 2007 r.
- P R O T O K Ó Ł  Nr  X
Sesja XI z dnia 23 maja 2007 r.
- P R O T O K Ó Ł  Nr XI
Sesja XII z dnia 29 czerwca 2007 r.
- P R O T O K Ó Ł  Nr  XII
Sesja XIII z dnia 26 lipca 2007 r.
- P R O T O K Ó Ł  Nr  XIII
Sesja XIV z dnia 31 sierpnia 2007r.
- P R O T O K Ó Ł  Nr  XIV
Sesja XV z dnia 26 września 2007r.
- P R O T O K Ó Ł  Nr  XV
Sesja XVI z dnia 29 pażdziernika 2007r.
- P R O T O K Ó Ł  Nr  XVI
Sesja XVII z dnia 7 listopada 2007 r.
- P R O T O K Ó Ł  Nr XVII
Sesja XVIII  z dnia 29 listopada 2007 r.
- P R O T O K Ó Ł  Nr  XVIII 
Sesja XIX  z dnia 28 grudnia 2007 r.
- P R O T O K Ó Ł  Nr  XIX