Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LXIII sesja Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 25 stycznia 2023 r (środa) o godz. 14:00

Termin: 25.01.2023, g. 14:00

Miejsce: Urząd Miejski

 1. 1. Otwarcie sesji.

  2. Stwierdzenie prawomocności obrad i wskazanie Sekretarza sesji.

 2. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania sesji.
 3. 4. Przyjęcie porządku obrad
 4. 5. Przyjęcie protokołów z LXI i LXII sesji.
 5. 6. Przedstawienie informacji o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach oraz sposobie ich realizacji.
 6. 7. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady z pracy Rady Miejskiej w Byczynie w 2022 roku i sprawozdania Przewodniczących Stałych Komisji Rady za 2022 rok.

  PDFSprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2022 rok.pdf (37,01KB)

  PDFSprawozdanie Komisji Polityki Gospodarczej Rolnictwa i Budżetu za 2022 rok.pdf (181,08KB)

  PDFSprawozdanie Komisji Oświaty Kultury Sportu i Zdrowia za 2022 rok.pdf (52,08KB)

  PDFSprawozdanie Rady Miejskiej w Byczynie za 2022 rok.pdf (560,37KB)

  PDFSprawozdanie z doraźnej Komisji Statutowej za 2022 rok.pdf (72,96KB)

  PDFSprawozdanie Komisji Skarg Wniosków i Petycji za 2022 rok.pdf (126,53KB)

 7. 8. Sprawozdanie Burmistrza z podejmowanych działań i decyzji w okresie międzysesyjnym.
 8. 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. a. zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Byczynie na 2023 rok (druk nr 439),

   PDFDruk nr 439.pdf (273,14KB)

  2. b. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok (druk nr 440),

   PDFDruk nr 440.pdf (126,35KB)

  3. c. zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia na 2023 rok (druk nr 441),

   PDFDruk nr 441.pdf (190,32KB)

  4. d. zatwierdzenia planu pracy Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa na 2023 rok (druk nr 442),

   PDFDruk nr 442.pdf (127,14KB)

  5. e. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawy, których przedmiotem są te same nieruchomości (druk nr 443).

   PDFDruk Nr 443.pdf (98,96KB)

  6. f. określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu celem zwrotu kosztów rodzicom, prawnym opiekunom, dowozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Byczyna do placówek oświatowych (druk nr 444)

   PDFDruk nr 444.pdf (71,78KB)

  7. g. zmian w budżecie gminy na 2023 rok (druk nr 445)

   PDFDruk nr 445.pdf (396,57KB)

  8. h. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Byczyna na lata 2023 – 2034 (druk nr 446)

   PDFDruk nr 446.pdf (699,44KB)

 9. 10. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej w przeprowadzonej kontroli.
 10. 11. Wolne wnioski.
 11. 12. Komunikaty.
 12. 13. Zakończenie sesji.

PDFZawiadomienie na sesję i Komisje 8.pdf (157,45KB)