Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia styczeń 2011

Zarządzenie Nr Or-I.0050.1.1.2011 Burmistrza Byczyny
z dnia 17 stycznia 2011 roku
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy
Byczyna na rok 2011 oraz przekazania niektórych
uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych
wydatków jednostkom organizacyjnym

PDFZałącznik_1.PDF

PDFZałącznik_2.PDF

PDFZałącznik_3.PDF

Zarządzenie Nr Or-I.0050.1.2.2011 Burmistrza Byczyny
z dnia 19 stycznia 2011 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia
zakresu czynności w postępowaniu na zadanie: Inżynier
kontraktu - Inspektor nadzoru dla inwestycji "Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I - Roszkowice"

Zarządzenie Nr Or-I.0050.1.3.2011 Burmistrza Byczyny
z dnia 20 stycznia 2011 roku
w sprawie zmian w układzie wykonawczym

Zarządzenie Nr Or-I.0050.1.4.2011 Burmistrza Byczyny
z dnia 21 stycznia 2011 roku
w sprawie zamiany zarządzenia Nr Or-I.-0151/106/09

Zarządzenie Nr Or-I.0050.1.5.2011 Burmistrza Byczyny
z dnia 26 stycznia 2011 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr Or-I.0050.1.6.2011 Burmistrza Byczyny
z dnia 26 stycznia 2011 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży

Zarządzenie Nr Or-I.0050.1.7.2011 Burmistrza Byczyny
z dnia 26 stycznia 2011 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr Or-I.0050.1.8.2011 Burmistrza Byczyny
z dnia 27 stycznia 2011 roku
w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności
kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Byczynie

Zarządzenie Nr Or-I.0050.1.9.2011 Burmistrza Byczyny
z dnia 27 stycznia 2011 roku
w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych
w Urzędzie Miejskim w Byczynie

Zarządzenie Nr Or-I.0150.1.10.2011 Burmistrza Byczyny
z dnia 27 stycznia 2011 roku
w sprawie powołania komisji ds. wydzielenia dokumentacji
niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania w archiwum
zakładowym Urzędu Miejskiego w Byczynie

Zarządzenie Nr Or-I.0050.1.11.2011 Burmistrza Byczyny
z dnia 31 stycznia 2011 roku
w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania
opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady
kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia,
na które dofinansowanie jest przekazywane oraz planu
dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli
przedszkola i szkół prowadzonych przez gminę Byczyna
na rok 2011.

Podmiot udostępniający: Burmistrz Byczyny
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Burmistrz Byczyny
Data wytworzenia: styczeń 2011
Metryczka
 • wytworzono:
  24-02-2011
  przez: Wojciech Skarbecki
 • opublikowano:
  24-02-2011 09:34
  przez: Katarzyna Skaropińska
 • zmodyfikowano:
  08-07-2019 09:47
  przez: Wojciech Skarbecki
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Byczynie
  odwiedzin: 8415
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50 wew. 40
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl