Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LXVII sesja Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 22 marca 2023 r. o godz. 14:00

Termin: 22.03.2023, g. 14:00

Miejsce: Urząd Miejski

 1. 1. Otwarcie sesji.
 2. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad i wskazanie Sekretarza sesji.
 3. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania sesji.
 4. 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. 5. Przyjęcie protokołów z LXIV, LXV i LXVI sesji.
 6. 6. Przedstawienie informacji o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach oraz sposobie ich realizacji.
 7. 7. Sprawozdanie Burmistrza z podejmowanych działań i decyzji w okresie międzysesyjnym.
 8. 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. a. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (druk nr 467),

   PDFDruk nr 467.pdf (285,24KB)

  2. b. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Byczyna na rok 2023 (druk nr 468).

   PDFDruk Nr 468.pdf (468,77KB)

 9. 9. Gospodarka odpadami komunalnymi. Analiza i ocena systemu. Działania planowane w roku 2023.
 10. 10. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Problemów Społecznych dla Gminy Byczyna za 2022 r.

  PDFSprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Problemów Społecznych dla Gminy Byczyna za 2022.pdf (466,47KB)

 11. 11. Sprawozdanie z działalności zespołu interdyscyplinarnego za 2022 rok.

  PDFSprawozdanie z działaności zespołu Interdyscyplinarnego.pdf (289,21KB)

 12. 12. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz gminnego programu wspierania rodziny za rok 2022.

  PDFSprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz gminnego programu wspierania rodziny za rok 2022.pdf (388,81KB)

 13. 13. sprawozdanie z realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie gminy Byczyna na rok 2022.

  PDFsprawozdanie z realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie gminy Byczyna na rok 2022.pdf (852,57KB)

 14. 14. Wolne wnioski.

  15. Komunikaty.

 15. 16. Zakończenie sesji.

PDFZawiadomienie na sesje i Komisje.pdf (166,07KB)