Przejdź do treści strony WCAG

Oświadczenia majątkowe za 2003 rok

Zgodnie z art. 24 h, pkt. 6, ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ) w sprawie osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych, wykaz osób, które składają oświadczenia majątkowe: 

 

Lp.

Nazwisko i Imię

Stanowisko

 

l.

Grüner Ryszard

Burmistrz Byczyny

DOCRyszard Grüner

2.

Biliński Stanisław

Z-ca Burmistrza

DOCStanisław Biliński

3.

Różewska Wiesława

Skarbnik Gminy

DOCWiesława Różewska

4.

Tomaszczyk Maciej

Sekretarz Gminy

DOCMaciej Tomaszczyk

5.

Jurowicz Wiesław

Dyrektor ZGKiM w Byczynie

DOCWiesław Jurowicz

6.

Sikorski Krzysztof

Dyrektor ZGK w Byczynie

DOCKrzysztof Sikorski

7.

Gierczyk Bolesław

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

DOCGierczyk_Bolesław.doc

8.

Świerczek Robert

Kierownik Ośrodka Kultury

DOCRobert Świerczek

9.

Mendel Marek

Dyrektor Publicznego Gimnazjum

DOCMendel_Marek.doc

10.

Dereń Barbara

Dyrektor Publicznego Gimnazjum

DOCDereń_Barbara.doc

11.

Tarka Anna

Dyrektor PSP Byczyna

DOCTarka_Anna.doc

12.

Skop Ewa

Dyrektor Publicznego Przedszkola Byczyna

DOCSkop_Ewa.doc

13.

Dziamarski Piotr

Dyrektor PSP Kostów

DOCDziamarski_Piotr.doc

14.

Paszek Gabriela

Dyrektor PSP Roszkowice

DOCPaszek_Gabriela.doc

15.

Fiebrandt Ewa

Dyrektor PSP Biskupice

DOCFiebrandt_Ewa.doc

16.

Pacha - Kapica Iwona

Dyrektor PSP Proślice

DOCPacha-Kapica_Iwona.doc

17.

Kędzia Józef Lucjan

Przewodniczący Rady Miejskiej

DOCKędzia_Lucjan.doc

18.

Babiak Jan

Radny Rady Miejskiej

DOCBabiak_Jan.doc

19.

Dyba Marian

Radny Rady Miejskiej

DOCDyba_Marian.doc

20.

Hoc Leszek Piotr

Radny Rady Miejskiej

DOCHoc_Piotr.doc

21.

Jana Rudolf

Radny Rady Miejskiej

DOCJana_Rudolf.doc

22.

Krzywiński Stefan

Radny Rady Miejskiej - zmarł

 -

23.

Kubicki Arkadiusz

Radny Rady Miejskiej

DOCKubicki_Arkadiusz.doc

24.

Kulisiński Jacek

Radny Rady Miejskiej

DOCKulisiński_Jacek.doc

25.

Pustkowski Janusz

Radny Rady Miejskiej

DOCPustkowski_Janusz.doc

26.

Romańczyk Jan

Radny Rady Miejskiej

DOCRomańczyk_Jan.doc

27.

Stecki Juliusz

Radny Rady Miejskiej

DOCStecki_Juliusz.doc

28.

Suda Piotr

Radny Rady Miejskiej

DOCSuda_Piotr.doc

29.

Szymała Wiktor

Radny Rady Miejskiej

DOCSzymała_Wiktor.doc

30.

Tarnowski Stefan

Radny Rady Miejskiej

DOCTarnowski_Stefan.doc

31.

Wiśniewski Zygmunt

Radny Rady Miejskiej

DOCWiśniewski_Zygmunt.doc