Przejdź do treści strony WCAG

Oświadczenia majątkowe za 2005 rok

Zgodnie z art. 24 h, pkt. 6, ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ) w sprawie osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych, wykaz osób, które składają oświadczenia majątkowe: 

 

Lp.

Nazwisko i Imię

Stanowisko

 

l.

Grüner Ryszard

Burmistrz Byczyny

DOCGrüner_Ryszard.doc

2.

Biliński Stanisław

Z-ca Burmistrza

DOCBiliński_Stanisław.doc

3.

Różewska Wiesława

Skarbnik Gminy

DOCRóżewska_Wiesława.doc

Korekta

PDFWiesławaRóżewska.pdf

Wyjaśnienie

PDFWyjaśnienie.pdf

4.

Tomaszczyk Maciej

Sekretarz Gminy

DOCTomaszczyk_Maciej.doc

5.

Sikorski Krzysztof

Dyrektor ZGK w Byczynie

DOCSikorski_Krzysztof.doc

6.

Gierczyk Bolesław

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

DOCGierczyk_Bolesław.doc

7.

Świerczek Robert

Kierownik Ośrodka Kultury

DOCŚwierczek_Robert.doc

8.

Mendel Marek

Dyrektor Publicznego Gimnazjum

DOCMendel_Marek.doc

9.

Tarka Anna

Dyrektor PSP Byczyna

DOCTarka_Anna.doc

10.

Skop Ewa

Dyrektor Publicznego Przedszkola Byczyna

DOCSkop_Ewa.doc

11.

Dziamarski Piotr

Dyrektor PSP Kostów

 

DOCDziamarski_Piotr.doc

12.

Paszek Gabriela

Dyrektor PSP Roszkowice

DOCPaszek_Gabriela.doc

13.

Fiebrandt Ewa

Dyrektor PSP Biskupice

DOCFiebrandt_Ewa.doc

14.

Kędzia Józef Lucjan

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

15.

Babiak Jan

Radny Rady Miejskiej

 

DOCBabiak_Jan.doc

16.

Dyba Marian

Radny Rady Miejskiej

DOCDyba_Marian.doc

17.

Hoc Leszek Piotr

Radny Rady Miejskiej

DOCHoc_Piotr.doc

18.

Jana Rudolf

Radny Rady Miejskiej

DOCJana_Rudolf.doc

19.

Kubicki Arkadiusz

Radny Rady Miejskiej

DOCKubicki_Arkadiusz.doc

20.

Kulisiński Jacek

Radny Rady Miejskiej

DOCKulisiński_Jacek.doc

21.

Pustkowski Janusz

Radny Rady Miejskiej

DOCPustkowski_Janusz.doc

22.

Romańczyk Jan

Radny Rady Miejskiej

DOCRomańczyk_Jan.doc

23.

Stecki Juliusz

Radny Rady Miejskiej

DOCStecki_Juliusz.doc

24.

Suda Piotr

Radny Rady Miejskiej

DOCSuda_Piotr.doc

25.

Szaliński Ryszard

Radny Rady Miejskiej

 zmarł

26.

Szymała Wiktor

Radny Rady Miejskiej

DOCSzymała_Wiktor.doc

27.

Tarnowski Stefan

Radny Rady Miejskiej

DOCTarnowski_Stefan.doc

28.

Wiśniewski Zygmunt

Radny Rady Miejskiej

DOCWiśniewski_Zygmunt.doc