Przejdź do treści strony WCAG

Oświadczenia majątkowe za 2006 rok

 

 Zgodnie z art. 24 h, pkt. 6, ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ) w sprawie osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych, wykaz osób, które składają oświadczenia majątkowe: 

Lp.
Nazwisko i Imię
Stanowisko
 
l.
Grüner Ryszard
Burmistrz Byczyny
2.
Wąsiak Paweł
Z-ca Burmistrza
3.
Różewska Wiesława
Skarbnik Gminy
Korekta
4.
Tomaszczyk Maciej
Sekretarz Gminy
5.
Wilczyńska Katarzyna
Z-ca Skarbnika
6.
Sikorski Krzysztof
Dyrektor ZGK w Byczynie
7.
Gierczyk Bolesław
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
8.
Mendel Marek
Dyrektor ZSGLiZ
9.
Dereń Barbara
Z-ca Dyrektora ZSGLiZ
10.
Bartosiewicz Ewa
Kierownik Referatu Oświaty
11.
Adler Bartłomiej
Inspektor ds. Oświaty
12.
Oślizło Artur
Dyrektor PSP Byczyna
13.
Skop-Rachel Ewa
Dyrektor Publicznego Przedszkola Byczyna
14.
Dziamarski Piotr
Dyrektor PSP Kostów
15.
Paszek Gabriela
Dyrektor PSP Roszkowice
16.
Fiebrandt Ewa
Dyrektor PSP Biskupice
17.
Biliński Stanisław
Kierownik Referatu Budownictwa Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa
18.
Marzec Renata
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
19.
Guzowska – Wolnik Ewa
Dyrektor PSP  Roszkowice
22.
Biliński Zdzisław Roman
Przewodniczący Rady Miejskiej
23.
Kapica Grzegorz
V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej
24.
Radom Adam Marian
V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej
25.
Bilińska Urszula
Radny Rady Miejskiej
26.
Dworak Jerzy
Radny Rady Miejskiej
27.
Hoc Piotr Leszek
Radny Rady Miejskiej
28.
Jóźwiak Janusz
Radny Rady Miejskiej
29.
Kaniewska Róża
Radny Rady Miejskiej
30.
Kulisiński Jacek
Radny Rady Miejskiej
31.
Kuźnar Józef
Radny Rady Miejskiej
32.
Mucha Jolanta Cecylia
Radny Rady Miejskiej
33.
Pustkowski Janusz Paweł
Radny Rady Miejskiej
34.
Romańczyk Jan Tadeusz
Radny Rady Miejskiej
35.
Sobania Iwona
Radny Rady Miejskiej
36.
Wiśniewki Zygmunt
Radny Rady Miejskiej