Przejdź do treści strony WCAG

Oświadczenia majątkowe za 2007 rok

Zgodnie z art. 24 h, pkt. 6, ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ) w sprawie osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych, wykaz osób, które składają oświadczenia majątkowe: 

 

Lp.
Nazwisko i Imię
Stanowisko
 
l.
Grüner Ryszard
Burmistrz Byczyny
2.
Wąsiak Paweł
Z-ca Burmistrza
3.
Różewska Wiesława
Skarbnik Gminy
Korekta
4.
Tomaszczyk Maciej
Sekretarz Gminy
5.
Wilczyńska Katarzyna
Z-ca Skarbnika
6.
Sikorski Krzysztof
Dyrektor ZGK w Byczynie
7.
Gierczyk Bolesław
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
8.
Mendel Marek
Dyrektor ZSGLiZ
9.
Bartosiewicz Ewa
Kierownik Referatu Oświaty
10.
Oślizło Artur
Dyrektor PSP Byczyna
11.
Skop Ewa
Dyrektor Publicznego Przedszkola Byczyna
12.
Dziamarski Piotr
Dyrektor PSP Kostów
13.
Fiebrandt Ewa
Dyrektor PSP Biskupice
14.
Biliński Stanisław
Kierownik Referatu Budownictwa Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa
15.
Marzec Renata
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
16.
Guzowska – Wolnik Ewa
Dyrektor PSP  Roszkowice
17. Okaj Wiesław  Dyrektor OK w Byczynie  PDFWieslaw Okaj.pdf
18.
Biliński Zdzisław Roman
Przewodniczący Rady Miejskiej
19.
Kapica Grzegorz
V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej
20.
Radom Adam Marian
V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej
21.
Bilińska Urszula
Radny Rady Miejskiej
22.
Dworak Jerzy
Radny Rady Miejskiej
23.
Hoc Piotr Leszek
Radny Rady Miejskiej
24.
Jóźwiak Janusz
Radny Rady Miejskiej
25.
Kaniewska Róża
Radny Rady Miejskiej
26.
Kulisiński Jacek
Radny Rady Miejskiej
27.
Kuźnar Józef
Radny Rady Miejskiej
28.
Mucha Jolanta Cecylia
Radny Rady Miejskiej
29.
Pustkowski Janusz Paweł
Radny Rady Miejskiej
30.
Romańczyk Jan Tadeusz
Radny Rady Miejskiej
31.
Sobania Iwona
Radny Rady Miejskiej
32.
Wiśniewki Zygmunt
Radny Rady Miejskiej


PDFArtur Oślizło.pdf