Przejdź do treści strony WCAG

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok

Zgodnie z art. 24i, pkt. 3, ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591)
w sprawie osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych, wykaz osób, które składają oświadczenia majątkowe:
 

L.p.

Nazwisko i Imię ________________________

Stanowisko

 
1. Grüner Ryszard Burmistrz Byczyny PDFRyszard_Gruner.pdf
2. Sikorski Krzysztof Z-ca Burmistrza PDFKrzysztof_Sikorski.pdf
3. Różewska Wiesława Skarbnik Gminy

PDFWieslawa_Rozewska.pdf
Korekta
PDFWiesławaRóżewska.pdf
PDFWyjaśnienie.PDF

4. Tomaszczyk Maciej Sekretarz Gminy PDFMaciej_Tomaszczyk.pdf
5. Wilczyńska Katarzyna Z-ca Skarbnika PDFKatarzyna_Wilczynska.pdf
6. Gierczyk Bolesław Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej PDFBoleslaw_Gierczyk.pdf
7. Mendel Marek Dyrektor ZSGLiZ PDFMarek_Mendel.pdf
8. Bartosiewicz Ewa Kierownik Referatu Oświaty PDFEwa_Bartosiewicz.pdf
9. Oślizło Artur Dyrektor PSP Byczyna PDFArtur_Oslizlo.pdf
10. Skop Ewa Dyrektor Publicznego Przedszkola Byczyna PDFEwa_Skop.pdf
11. Dziamarski Piotr Dyrektor PSP Kostów PDFPiotr_Dziamarski.pdf
12. Fiebrandt Ewa Dyrektor PSP Biskupice PDFEwa_Fiebrandt.pdf
13. Biliński Stanisław Kierownik Referatu Budownictwa Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa PDFStanisław_Bilinski.pdf
14. Marzec Renata Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego PDFRenata_Marzec.pdf
15. Guzowska – Wolnik Ewa Dyrektor PSP  Roszkowice PDFEwa_Guznowska_Wolnik.pdf
16. Okaj Wiesław Dyrektor OK w Byczynie PDFWieslaw_Okaj.pdf
17. Biliński Zdzisław Roman Przewodniczący Rady Miejskiej PDFZdzislaw_Roman_Bilinski.pdf
18. Kapica Grzegorz V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej PDFGrzegorz_Kapica.pdf
19. Radom Adam Marian V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej  PDFAdam_Radom.pdf
20. Bilińska Urszula Radna Rady Miejskiej  PDFUrszula_Bilinska.pdf
21. Dworak Jerzy Radny Rady Miejskiej  PDFJerzy_Dworak.pdf
22. Hoc Piotr Leszek Radny Rady Miejskiej  PDFPiotr_Hoc.pdf
23. Jóźwiak Janusz Radny Rady Miejskiej  PDFJanusz_Jozwiak.pdf
24. Kaniewska Róża Radna Rady Miejskiej  PDFRóża_Kaniewska.pdf
25.  Kulisiński Jacek Radny Rady Miejskiej  PDFJacek_Kulisinski.pdf
26.  Kuźnar Józef Radny Rady Miejskiej  PDFJozef_Kuznar.pdf
27.  Mucha Jolanta Radna Rady Miejskiej  PDFJolanta_Mucha.pdf
28.  Pustkowski Janusz Paweł  Radny Rady Miejskiej  PDFJanusz_Pustkowski.pdf
29.  Romańczyk Jan Tadeusz  Radny Rady Miejskiej  PDFJan_Romanczyk.pdf
30.  Sobania Iwona
 Radna Rady Miejskiej
 PDFIwona_Sobania.pdf
31.  Wiśniewki Zygmunt  Radny Rady Miejskiej  PDFZygmunt_Wisniewski.pdf

 


PDFMarek_Mendel.pdf