Przejdź do treści strony WCAG

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Zgodnie z art. 24i, pkt. 3, ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591) w sprawie osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych, wykaz osób, które składają oświadczenia majątkowe:


 

L.p.

Nazwisko i Imię

Stanowisko

Oświadczenie

1.

Grüner Ryszard

Burmistrz Byczyny

 PDFRyszard_Grüner.PDF

2.

 Bartosiewicz Ewa

Z-ca Burmistrza

 PDFEwa_Bartosiewicz.PDF

3.

Różewska Wiesława

Skarbnik Gminy

 PDFWiesława_Różewska.PDF

4.

Tomaszczyk Maciej

Sekretarz Gminy

 PDFMaciej_Tomaszczyk.PDF

5.

Wilczyńska Katarzyna

Z-ca Skarbnika

 PDFKatarzyna_Wilczyńska.PDF

6.

Marzec Renata

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

 PDFRenata_Marzec.pdf

7.

Biliński Stanisław

Kierownik Referatu Budownictwa Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

 PDFStanisław_Biliński.PDF

8.

Sikorski Krzysztof

Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

 PDFKrzysztof_Sikorski.pdf

9.

Paczyńska Henryka

Wiceprezes Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

 PDFHenryka_Paczyńska.pdf

10.

Gierczyk Bolesław

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

 PDFBolesław_Gierczyk.PDF

11.

Okaj Wiesław

Dyrektor OK w Byczynie

 PDFWiesław_Okaj.PDF

12.

Mendel Marek

Dyrektor ZSGLiZ

 PDFMarek_Mendel.PDF

13.

Oślizło Artur

Dyrektor PSP Byczyna

 PDFArtur_Oślizło.PDF

14.

Fiebrandt Ewa

Dyrektor PSP Biskupice

 PDFEwa_Fiebrandt.PDF

15.

Dziamarski Piotr

Dyrektor PSP Kostów

 PDFPiotr_Dziamarski.PDF

16.

Guznowska – Wolnik Ewa

Dyrektor PSP Roszkowice

 PDFEwa_Guznowska-Wolnik.PDF

17.

Skop Ewa

Dyrektor Publicznego Przedszkola Byczyna

 PDFEwa_Skop.PDF

18.

Kapica Grzegorz

Przewodniczący Rady Miejskiej

PDFGrzegorz_Kapica.pdf

19.

 Romańczyk Jan Tadeusz

V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej

PDFRomańczyk_Jan.PDF

20.

Sobania Iwona

V-ce Przewodnicząca Rady Miejskiej

 PDFIwona_Sobania.PDF

21.

Bilińska Urszula

Radna Rady Miejskiej

 PDFUrszula_Bilińska.PDF

22.

Biliński Zdzisław Roman

Radny Rady Miejskiej

 PDFZdzisław_Biliński.PDF

23.

 Buła Władysław

Radny Rady Miejskiej

 PDFWładysław_Buła.PDF

24.

 Kaniewska Róża

Radna Rady Miejskiej

 PDFRóża_Kaniewska.PDF

25.

Kulisiński Jacek

Radny Rady Miejskiej

 PDFJacek_Kulisiński.PDF

26.

Janki Krzysztof

Radny Rady Miejskiej

 PDFKrzysztof_Janki.PDF

27.

 Mucha Jolanta

Radna Rady Miejskiej

 PDFJolanta_Mucha.PDF

28.

Nędza Sławomir

Radny Rady Miejskiej

 PDFSławomir_Nędza.PDF

29.

 Radom Adam Marian

Radny Rady Miejskiej

 PDFAdam_Radom.PDF

30.

Śnieżek Leszek

Radny Rady Miejskiej

 PDFLeszek_Śnieżek.PDF

31.

Świerczek Robert

Radny Rady Miejskiej

 PDFRobert_Świerczek.PDF

32.

Wiśniewska Małgorzata

Radna Rady Miejskiej

 PDFElżbieta_Wiśniewska.PDF