Przejdź do treści strony WCAG

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Zgodnie z art. 24i, pkt. 3, ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591) w sprawie osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych, wykaz osób, które składają oświadczenia majątkowe:
 

L.p.

Nazwisko
i Imię

Stanowisko

Oświadczenie

1.

 Grüner Ryszard

Burmistrz Byczyny

PDFGruner_Ryszard.pdf

2.

 Bartosiewicz Ewa

Z-ca Burmistrza

PDFBartosiewicz_Ewa.pdf

3.

Różewska Wiesława

Skarbnik Gminy

PDFRozewska_Wieslawa.pdf
PDFRozewska_Wieslawa_Korekta-2012.pdf

4.

Tomaszczyk Maciej

Sekretarz Gminy

PDFTomaszczyk_Maciej.pdf

5.

Wilczyńska Katarzyna

Z-ca Skarbnika

PDFWilczynska_Katarzyna.pdf

6.

Biliński Stanisław

Kierownik Referatu Budownictwa Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

PDFBilinski_Stanislaw.pdf

7.

Sikorski Krzysztof

Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

PDFSikorski_Krzysztof.pdf

8.

Paczyńska Henryka

Wiceprezes Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

 PDFPaczynska_Henryka.pdf

9. Sarnowska Iwona Dyrektor Ośrodka Kultury
w Byczynie
 PDFSarnowska_Iwona.pdf

10.

Okaj Wiesław

Dyrektor Ośrodka Kultury
w Byczynie

PDFOkaj_Wieslaw.pdf

11. Kardas Wioletta
Centrum Integracji Społecznej "CISPOL" w Polanowicach  PDFKardas_Wioletta.pdf
12. Myślińska Joanna
Dyrektor Ośrodka  Pomocy Społecznej w Byczynie  PDFMyslinska_Joanna.pdf
 13.  Szadkowska Elżbieta  Inspektor d/s świadczeń rodzinnych - Ośrodek  Pomocy Społecznej w Byczynie PDFSzadkowska_Elzbieta.pdf

14.

Mendel Marek

Dyrektor ZSGLiZ

PDFMendel_Marek.pdf

15.

Oślizło Artur

Dyrektor PSP Byczyna

 PDFOslizlo_Artur.pdf

16.

Fiebrandt Ewa

Dyrektor PSP Biskupice

PDFFiebrandt_Ewa.pdf

17.

Noga Anna

Dyrektor PSP Roszkowice

PDFNoga_Anna.pdf

18.

Sarnowska Angelina

Dyrektor Publicznego Przedszkola Byczyna

PDFSarnowska_Angelina.pdf

19.

Kapica Grzegorz

Przewodniczący Rady Miejskiej

PDFKapica_Grzegorz.pdf

20.

 Romańczyk Jan Tadeusz

V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej

PDFRomanczyk_Tadeusz.pdf

21.

Sobania Iwona

V-ce Przewodnicząca Rady Miejskiej

 PDFSobania_Iwona.pdf

22.

Bilińska Urszula

Radna Rady Miejskiej

 PDFBilinska_Urszula.pdf

23.

Biliński Zdzisław Roman

Radny Rady Miejskiej

PDFBilinski_Zdzislaw.pdf

24.

 Buła Władysław

Radny Rady Miejskiej

PDFBula_Władysław.pdf

25.

 Janki Krzysztof

Radny Rady Miejskiej

PDFJanki_Krzysztof.pdf

26.

Kulisiński Jacek

Radny Rady Miejskiej

PDFKulisinski_Jacek.pdf

27.

Kaniewska Róża

Radna Rady Miejskiej

 PDFKaniewska_Roza.pdf

28.

 Radom Adam Marian

Radny Rady Miejskiej

PDFRadom_Adam.pdf

29.

Nędza Sławomir

Radny Rady Miejskiej

PDFNedza_Slawomir.pdf

30.

 Rudziewicz Jolanta

Radna Rady Miejskiej

PDFRudziewicz_Jolanta.pdf

31.

Śnieżek Leszek

Radny Rady Miejskiej

PDFSniezek_Leszek.pdf

32.

Świerczek Robert

Radny Rady Miejskiej

 PDFSwierczek_Robert.pdf

33.

Wiśniewska Małgorzata

Radna Rady Miejskiej

PDFWisniewska_Malgorzata.pdf

 
 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Byczynie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urząd Miejski w Byczynie
Data wytworzenia: 2013