Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LXVIII sesja Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 26 kwietnia 2023 r. o godz. 14.00

Termin: 26.04.2023, g. 14:00

Miejsce: Urząd Miejski

 1. 1. Otwarcie sesji.
 2. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad i wskazanie Sekretarza sesji.
 3. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania sesji.
 4. 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. 5. Przyjęcie protokołu z LXVII sesji.
 6. 6. Przedstawienie informacji o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach oraz sposobie ich realizacji.
 7. 7. Sprawozdanie Burmistrza z podejmowanych działań i decyzji w okresie międzysesyjnym.
 8. 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. a. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego mogącego stanowić przedmiot odrębnej własności (Druk nr 470)

   PDFDruk nr 470.pdf (81,43KB)

  2. b. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty podwyższonej (druk nr 471),

   PDFDruk nr 471.pdf (109,71KB)
    

  3. c. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy lub najmu z dotychczasowymi dzierżawcami/najemcami, których przedmiotem są te same nieruchomości (druk nr 472),

   PDFDruk nr 472.pdf (138,34KB)

  4. d. zmian w budżecie gminy na 2023 rok (druk nr 473),

   PDFDruk nr 473.pdf (677,28KB)

  5. e. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2023-2034 (druk 474),

   PDFDruk nr 474.pdf (942,81KB)

  6. f. określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Byczyna na lata 2024-2030, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (druk nr 475).

   PDFDruk nr 475.pdf (244,22KB)

 9. 9. Utrzymanie terenów zielonych w gminie Byczyna. Koszy i forma realizacji zadania oraz plan działania na 2023 rok.

  PDFSprawozdanie - utrzymanie terenów zielonych w gminie Byczyna.pdf (323,27KB)

 10. 10. Informacja o stanie bezpieczeństwa powiatu kluczborskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2022 rok.
 11. 11. Sprawozdanie resortowe Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach za 2022 rok.

  PDFSprawozzdanie CISPOL w Polanowicach za 2022 rok.pdf (794,33KB)

 12. 12. Wolne wnioski.
 13. 13. Komunikaty.
 14. 14. Zakończenie sesji.

PDFZawiadomienie na sesję i Komisje 9.pdf (170,67KB)