Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z LXVIII sesji Rady miejskiej w Byczynie 26 kwietnia 2023 r.

UCHWAŁA NR LXVIII/459/23 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego mogącego stanowić przedmiot odrębnej własności PDFUchwała Nr LXVIII_459_23-sprzedaż.pdf (155,39KB)

UCHWAŁA NR LXVIII/460/23 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy lub najmu z dotychczasowymi dzierżawcami/najemcami, których przedmiotem są te same nieruchomości PDFUchwała Nr LXVIII_460_23-dzierżawy.pdf (93,27KB)

UCHWAŁA NR LXVIII/461/23 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok PDFUchwała Nr LXVIII_461_23-Budżet.pdf (1,13MB)

Uchwała Nr LXVIII/462/23 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2023–2034 PDFUchwała Nr LXVIII_462_23-WPF.pdf (588,60KB)

UCHWAŁA NR LXVIII/463/23 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Byczyna na lata 2024-2030, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju PDFUchwała Nr LXVIII_463_23- Strategia.pdf (230,66KB)

UCHWAŁA NR LXVIII/464/23 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego na remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych na terenie gminy Byczyna PDFUchwała Nr LXVIII_464_23-dotacja.pdf (156,40KB)

PDFLXVIII sesja Rady Miejskiej w Byczynie - wykaz głosowań.pdf (28,52KB)