Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Gminy Byczyna poprzez wykonanie remontu trybuny na stadionie miejskim w Byczynie

 

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (149,27KB)
 

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (144,78KB)
 

Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 239 904,32 zł brutto

 

W imieniu Ludowego Klubu Sportowego „HETMAN” przedstawiam zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizację zadania: „Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Gminy Byczyna poprzez wykonanie remontu trybuny na stadionie miejskim w Byczynie”.

Na ofertę składają się dokumenty:

  • Formularz oferty – załącznik nr 1
  • Oświadczenie o powiązaniach osobowych i kapitałowych i braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2
  • Wykaz robót budowlanych wraz z referencjami - załącznik nr 3
  • Wykaz osób – załącznik nr 4

Termin składania ofert

7 czerwca 2023 r. do godz. 9:00.

Miejsce składania ofert:

Urząd Miejski w Byczynie, ul. Rynek 1 - Sekretariat Urzędu

Termin określony powyżej jest terminem wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

Wykonawca zamieszcza ofertę wraz z pozostałymi dokumentami, oświadczeniami w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: 

                                                                                                                                 

Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Gminy Byczyna poprzez wykonanie remontu trybuny na stadionie miejskim w Byczynie

Nie otwierać przed 7 czerwca 2023 r. przed godz. 9:15

 

Szczegóły zostały zawarte w Zapytaniu ofertowym.

PDFZapytanie ofertowe.pdf (379,24KB)
DOCXZałącznik nr 1 - Formularz oferty.docx (257,38KB)
DOCXZałącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań kapitałowych i osobowych oraz braku podstaw do wykluczenia.docx (244,89KB)
DOCZałącznik nr 3 - Wykaz robót.doc (141,00KB)
DOCZałącznik nr 4 - Wykaz osób.doc (131,00KB)
DOCZałącznik nr 5 - Wzór umowy.doc (604,50KB)
7ZZałącznik nr 6 - dokumentacja projektowa.7z (784,28KB)
PDFZałącznik nr 7 - STWIORB.pdf (253,25KB)
PDFZałącznik nr 8 - Przedmiar robót.pdf (67,40KB)