Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Modernizacja placu zabaw w Byczynie

 

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystnieszej oferty.pdf (251,35KB)
 

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (158,83KB)
 

 

Zamawiający informuje, iż na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 100 000,00 zł.

 

PDFWyjaśnienie treści zapytania 3.pdf (143,48KB)
 

PDFWyjaśnienie treści zapytania.pdf (143,83KB)


PDFWyjaśnienie treści zapytania 2.pdf (144,60KB)


 

Termin składania ofert

2 czerwca 2023 r. do godz. 9:00.

Miejsce składania ofert:

Urząd Miejski w Byczynie, ul. Rynek 1 - Sekretariat Urzędu

Termin określony powyżej jest terminem wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

Wykonawca zamieszcza ofertę wraz z pozostałymi dokumentami, oświadczeniami w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:

 

Modernizacja placu zabaw w Byczynie

Nie otwierać przed 2 czerwca 2023 r. przed godz. 9:15

 

Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać:

  • Formularz oferty - załącznik nr 1
  • Oświadczenie o powiązaniach osobowych i kapitałowych i  braku podstaw do wykluczenia  – załącznik nr 2
  • Wykaz robót/dostaw wraz z referencjami - załącznik nr 3
  • Wykaz osób – załącznik nr 4

 

PDFZapytanie ofertowe.pdf (404,28KB)
DOCXZałącznik nr 1 - Formularz oferty.docx (266,31KB)
DOCXZałącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań kapitałowych i osobowych oraz braku podstaw do wykluczenia.docx (244,54KB)
DOCZałącznik nr 3 - Wykaz robót dostaw.doc (142,00KB)
DOCZałącznik nr 4 - Wykaz osób.doc (131,00KB)
PDFZałącznik nr 5 - Wzór umowy.pdf (494,37KB)
7ZZałączniki nr 6 - dokumentacja techniczna.7z (2,21MB)
PDFZałącznik nr 7 - STWIORB.pdf (415,17KB)