Przejdź do treści strony WCAG

Projekt budżetu na 2011 rok

PDFProjekt Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011.pdf

Prognoza dochodów bieżących i majątkowych na 2011 rok PDFZalacznik nr 1.pdf

Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2011 rok PDFZalacznik nr 2.pdf

Plan rozchodów budżetu gminy na 2011 rok PDFZalacznik nr 3.pdf

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Narkomanii i Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2011 rok PDFZalacznik nr 4.pdf

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2011 rok PDFZalacznik nr 5.pdf

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2011 rok PDFZalacznik nr 6.pdf

Wykaz planowanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 2011 rok PDFZalacznik nr 7.pdf

Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy ze środków Funduszu sołeckiego na 2011 rok oraz Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy innych niż środki Funduszu sołeckiego na 2011 rok PDFZalacznik nr 8.pdf

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2011 rok PDFZalacznik nr 9.pdf


 

Podmiot udostępniający: Burmistrz Byczyny
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ryszard Grüner
Data wytworzenia: 29-12-2010