Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 14 czerwca 2023 r. Sesja LXX kadencja VIII


UCHWAŁA NR LXX/468/23 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Byczyny wotum zaufania PDFUchwała Nr LXX_468_23 - Wotum.pdf (150,78KB)

UCHWAŁA NR LXX/469/23 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Byczyna za 2022 r. 
PDFUchwała Nr LXX_469_23-sprawozdanie.Kopia.pdf (152,46KB)

UCHWAŁA NR LXX/470/23 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Byczyna PDFUchwała Nr LXX_470_23-bilans.pdf (883,14KB)

UCHWAŁA NR LXX/471/23 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Byczyny z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok PDFUchwała Nr LXX_471_23-Absolutorium.pdf (153,12KB)

UCHWAŁA NR LXX/472/23 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości PDFUchwała Nr LXX_472_23-dzierżawa.pdf (87,08KB)

UCHWAŁA NR LXX/473/23 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 14 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystość i porządku na terenie Gminy Byczyna PDFUchwała Nr LXX_473_23-regulamin.pdf (157,30KB)

UCHWAŁA NR LXX/474/23 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok PDFUchwała Nr LXX_474_23-budżet.pdf (755,02KB)

Uchwała Nr LXX/475/23 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2023–2034  PDFUchwała Nr LXX_475_23-WPF.pdf (573,04KB)

UCHWAŁA NR LXX/476/23 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla stowarzyszenia Ludowy Klub Sportowy HETMAN w Byczynie PDFUchwała Nr LXX_476_23-pożyczka.pdf (156,39KB)

PDFLXX sesja Rady Miejskiej w Byczynie - wykaz głosowań.pdf (28,82KB)