Przejdź do treści strony WCAG

Urząd Miejski

herb.jpeg

Urząd Miejski w Byczynie
Rynek 1, 46-220 Byczyna
tel./fax. (77) 413 41 50
tel. +48 77 413 42 16
e-mail:
www.byczyna.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

https://byczyna.eboi.pl/

Godziny pracy w Urzędzie:
poniedziałek - od godz. 7.30 do 16.00
wtorek, środa, czwartek - od godz. 7.30 do 15.30
piątek - od godz. 7.30 do 15.00

Konto Urzędu Miejskiego w Byczynie:
Bank Spółdzielczy Namysłów O/Byczyna 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003.

Wszelkie należności wobec Gminy z tytułu podatków, dzierżaw, użytkowania wieczystego, czynszów i innych płatności wynikających z umów, decyzji itp. można opłacać, bez prowizji i dodatkowych opłat, w Punkcie kasowym – Punkcie obsługi klienta w Ratuszu w godz. 8.00-15.00 lub na w/w konto. 

 Biuletyn Informacji Publicznej
www.bip.gov.pl

Informacje publiczne będące w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Byczynie, a nie udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej można uzyskać w siedzibie Urzędu - art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1198):
"(...)
Art 10. 1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
(...)"
Poniżej przedstawiamy wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej
- wniosek o udostepnienie informacji publicznej


JPEGHerb Byczyny