Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OPIEKA SPOŁECZNA

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kluczborska 4A/4, 46-220 Byczyna,
tel./fax. 77 402 41 91, kom. 791 675 222

 e-mail:

www.byczyna.naszops.pl

Biuletyn Informacji Publicznej: http://byczyna.naszops.pl/bip/

NIP: 751-106-29-51


Dyrektor: Agnieszka Marcinkowska
--------------------------------------------

Czas pracy:

poniedziałek: 7.30 - 16.00
wtorek-czwartek: 7.30 - 15.30

piątek: 7.30 - 15.00


Ośrodek zajmuje się pomocą społeczną określoną w ustawie o pomocy społecznej z 29 listopada 1990 r. z późniejszymi zmianami.
OPS obejmuje swą pomocą materialną lub doradczą osoby i rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie mogą sobie poradzić własnymi siłami i środkami. Za takie sytuacje uznaje się:

 • ubóstwo
 • sieroctwo
 • bezdomność
 • potrzeba ochrony macierzyństwa
 • bezrobocie
 • niepełnosprawność
 • długotrwała choroba
 • bezradność w sprawach opiekuńczo-rodzinnych i gospodarstwa domowego zwłaszcza rodzin wielodzietnych i niepełnych
 • alkoholizm i narkomania
 • przystosowanie do życia po opuszczeniu więzienia
 • klęska żywiołowa lub ekologiczna


Rodzaje zasiłków pomocy społecznej:
wypłaca się:

 • stałe zasiłki dla matek rezygnujących z pracy by wychować niepełnosprawne dzieci,
 • stałe zasiłki wyrównawcze,
 • renty socjalne,
 • gwarantowane zasiłki okresowe,
 • zasiłki w celu ochrony macierzyństwa,
 • zasiłki pielęgnacyjne i rodzinne,
 • zasiłki stałe dla ludzi starszych w wieku emerytalnym bez emerytury i renty;
 • mogą być wypłacane:
 • zasiłki okresowe i zasiłki celowe oraz może być świadczona pomoc w naturze.