Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023

 

PDFKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5.01.2011 r. - KODEKS WYBORCZY.pdf (180,80KB)
 


 

PDFNowe obwody.pdf (109,34KB)
PDFPOSTANOWIENIE Nr 92 2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I z dn. 26.04.2023 r w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Byczyna do stanu faktycznego.pdf (289,61KB)
PDFPOSTANOWIENIE Nr 122 2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Byczyna na stałe obwody głosowania.pdf (302,20KB)
PDFPOSTAN2.PDF (284,44KB)
 

 

https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-swoje-dane-w-centralnym-rejestrze-wyborcow2

 

Informacje - Obwodowe Komisje Wyborcze

 

PDFInformacja o godzinach pracy komisji.pdf (173,43KB)
 

 

PDFObwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów.pdf (566,65KB)
PDFObwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na senatora.pdf (159,99KB)

 

 

PDFPostanowienie nr 280 2023 Komisarza Wyborczego w Opolu I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.pdf (1,80MB)

PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Byczyna.pdf (213,33KB)

PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 13 w gminie Byczyna.pdf (206,72KB)
PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w gminie Byczyna.pdf (203,15KB)
 

 

PDFInformacja Komisarza Wyborczego w Opolu I o losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych.pdf (194,30KB)

Losowanie odbędzie się na parterze, w sali nr 9.

 

PDFInformacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolite.pdf (347,76KB) 

 

15 października 2023 roku 
w godzinach od 7:00 do 21:00 
odbędzie się głosowanie w wyborach do Sejmu i Senatu RP

 

PDFKalendarz wyborczy.pdf (130,58KB)

 

Dyżury URZĘDNIKA WYBORCZEGO

poniedziałek 4.09.2023 10.00-14.00
wtorek 5.09.2023 11.00-15.30
środa 6.09.2023 11.00-15.30
czwartek 7.09.2023 11.00-15.30
piątek 8.09.2023 9.00-13.30
poniedziałek 11.09.2023 11.00-15.30
wtorek 12.09.2023 11.00-15.30
środa 13.09.2023 11.00-15.30
czwartek 14.09.2023 11.00-15.30
piątek 15.09.2023 7.30-13.30
poniedziałek 18.09.2023 11.00-15.00
wtorek 19.09.2023 11.00-15.00
środa 20.09.2023 11.00-15.00
czwartek 21.09.2023 8.00-12.00
piątek 22.09.2023 8.00-10.00
poniedziałek 25.09.2023 11.00-15.00
wtorek 26.09.2023 11.00-15.00
środa 27.09.2023 11.00-15.00
czwartek 28.09.2023 11.00-15.00
piątek 29.09.2023 11.00-13.30
środa 4.10.2023 13.00-16.30
czwartek 5.10.2023 13.00-16.30
piątek 6.10.2023 12.00-15.00
poniedziałek 9.10.2023 13.00-16.30
wtorek 10.10.2023 12.00-15.00
środa 11.10.2023 12.00-15.00
czwartek 12.10.2023 12.00-15.00
piątek 13.10.2023 12.00-15.00
sobota 14.10.2023

12.00-13.30

dyżur telefoniczny

niedziela 15.10.2023 od 6.00 do zakończenia akcji wyborczej

 

Urzędnik Wyborczy pełni dyżury w Urzędzie Miejskim w Byczynie

II piętro, pokój nr 24

telefon kontaktowy: 600 604 708

 

PDFPostanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (351,27KB)

 

            PDFPOSTANOWIENIE Nr 122 2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Byczyna na stałe obwody głosowania.pdf (302,20KB)
 

PDFZarządzenie w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych iplakatów wyborczych podczas kampanii wyborczej przed wyborami.pdf (214,04KB)

PDFObwieszczenie o okręgach wyborczych -wyciąg.pdf (201,70KB)

PDFInformacja OKW w Opolu o skladzie i dyżurach.pdf (117,36KB)

PDFOBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYCZYNY.pdf (133,44KB)
 


Informacja o uprawnieniach wyborców z niepełnosprawnością

 

 

Art. 494. § 1. Kto, w związku z wyborami, prowadzi agitację wyborczą:

1)     na terenie urzędów administracji rządowej lub administracji samorządu terytorialnego bądź sądów,

2)     na terenie zakładów pracy w sposób i w formach zakłócających ich normalne funkcjonowanie,

3)     na terenie jednostek wojskowych lub innych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub oddziałów obrony cywilnej bądź skoszarowanych jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,

4)     w lokalu wyborczym lub na terenie budynku, w którym lokal się znajduje

– podlega karze grzywny.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto prowadzi agitację wyborczą na terenie szkół wobec uczniów.

 

Art. 495. § 1. Kto, w związku z wyborami:

1)     umieszcza plakaty i hasła wyborcze na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych bez zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia,

2)     przy ustawianiu własnych urządzeń ogłoszeniowych w celu prowadzenia kampanii wyborczej narusza obowiązujące przepisy porządkowe,

3)     umieszcza plakaty i hasła wyborcze w taki sposób, że nie można ich usunąć bez powodowania szkód,

4)        (utracił moc)

5)        (utracił moc)

– podlega karze grzywny.

§ 2. Tej samej karze podlega:

1)     pełnomocnik wyborczy, który w terminie 30 dni po dniu wyborów nie usunie plakatów i haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych ustawionych w celu prowadzenia kampanii, z zastrzeżeniem art. 110 § 6a;

2)     osoba będąca redaktorem w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe, która dopuszcza do niewykonania obowiązku umieszczenia w informacjach, komunikatach, apelach i hasłach wyborczych, ogłaszanych w prasie drukowanej na koszt komitetów wyborczych wskazania przez kogo są opłacane i od kogo pochodzą.

Szanowni Państwo!

Plakaty i hasła wyborcze umieszczane na budynkach administracji samorządu terytorialnego, budynkach szkół i przedszkoli, lokalu wyborczym lub na terenie budynku, w którym lokal się znajduje zostaną zdjęte. Zdjęte plakaty będzie można odebrać u gospodarza danego budynku.