Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie na LXXII sesję Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 30 sierpnia 2023 r (środa) o godz. 14:00

Termin: 30.08.2023, g. 14:00

Miejsce: Urząd Miejski

 1. 1. Otwarcie sesji.

  2. Stwierdzenie prawomocności obrad i wskazanie Sekretarza sesji.

 2. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania sesji.
 3. 4. Przyjęcie porządku obrad
 4. 5. Przyjęcie protokołów z LXX i LXXI sesji.
 5. 6. Przedstawienie informacji o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach oraz sposobie ich realizacji.
 6. 7. Sprawozdanie Burmistrza z podejmowanych działań i decyzji w okresie międzysesyjnym.
 7. 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. a. trybu i sposobu powołania i odwołania członków zespołu interdyscyplinarnego (druk nr 491)

   PDFDruk Nr 491.pdf (82,82KB)

  2. b. zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody (druk nr 492)

   PDFDruk nr 492.pdf (334,43KB)

  3. c. zmian w budżecie gminy na 2023 rok (druk nr 493),

   PDFDruk Nr 493.pdf (689,84KB)

  4. d. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2023-2034 (druk 494),

   PDFDruk Nr 494.pdf (704,57KB)

 8. 9. Szczegółowa analiza budżetu i WPF pod względem realności wykonywania planowanych dochodów bieżących i majątkowych na lata przyszłe oraz priorytetów wydatkowych i możliwości wystąpienia ryzyka ich niewykonania; wypracowanie działań w przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych.
 9. 10. Ocena przygotowań placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2023/2024

  PDFInformacja o przygotowaniu placówek oswiatowych do roku szkolnego 2023_2024.pdf (540,71KB)

 10. 11. Wolne wnioski.

  PDFInformacja o formach i wysokości pozyskanych środków na inwestycje gminne ze źródeł zewnętrznych.pdf (147,39KB)

 11. 12. Komunikaty.
 12. 13. Zakończenie sesji.

PDFZawiadomienie na sesję.pdf (342,45KB)

PDFZawiadomienie na komisję 2.pdf (49,09KB)