Przejdź do treści strony WCAG

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-remont klasztoru w Jaśkowicach

 

                                                                  Byczyna , dnia 05.08.2008r.
 
Wp. II.-341/2/08/B
 
 
ZAWIADOMIENIE
 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
dot. : postępowania „REMONT KLASZTORU W JAŚKOWICACH-MIESZKANIA DLA REPATRIANTÓW
 
Działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuję, iż w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
 
Zakład Murarski Marian Sokołowski
UL. Fabryczna 20
46-200 Kluczbork

Wybrany Wykonawca nie podlegał wykluczeniu, jego oferta nie polegała odrzuceniu i jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o kryteria wyboru zawarte w SIWZ tj: kryterium wyboru 100 % cena.
 
Do przetargu przystąpiły firmy:
 
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena
Streszczenie oceny i porównanie ofert – 100 % cena
 
1.
„KODREM” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo - Handlowe Stanisław Kojder
44-200 Rybnik, Ul. Dworek 20B
Netto: 670.000,00
Brutto:814.400,00
 
72,26 %
 
2.
ŚLĄSKIE Przedsiębiorstwo Techniczno-Budowlane
UL. Ossowskiego 62
46-203 Kluczbork
Netto: 581.956,49
Brutto:622.693,44
 
94,51 %
 
3.
Zakład Usługowo-Budowlany Marek Malik
Pieczyska 84
98-400 Wieruszów
Netto: 743.763,61
Brutto:795.827,06
 
73,95 %
 
4.
Zakład Murarski Marian Sokołowski
Ul. Fabryczna 20
46-200 Kluczbork
Netto: 550.000,00
Brutto:588.500,00
 
100 %
 
 
                                                                         Na oryginale podpisał:
                                                                                                          
                                                                       Burmistrz Byczyny

                                                                      /-/Ryszard Grüner
otrzymują:
-          www.bip.byczyna.pl
-          tablica ogłoszeń