Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LXXIII sesja Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 27 września 2023 r. o godz. 15.00

Termin: 27.09.2023, g. 15:00

Miejsce: Urząd Miejski

 1. 1. Otwarcie sesji.

  PDFZawiadomienie na sesję i Komisje 12.pdf (42,13KB)

 2. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad i wskazanie Sekretarza sesji.
 3. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania sesji.
 4. 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. 5. Przyjęcie protokół z LXXII sesji.
 6. 6. Przedstawienie informacji o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach oraz sposobie ich realizacji.
 7. 7. Sprawozdanie Burmistrza z podejmowanych działań i decyzji w okresie międzysesyjnym.
 8. 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. a. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości (druk nr 496)

   PDFDruk Nr 496.pdf (49,43KB)

  2. b. udzielenia Województwu Opolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 487 w miejscowości Byczyna, ul. Zamojskiego” w ramach Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach „SUPER ZEBRA (druk nr 497)

   PDFDruk Nr 497.pdf (29,08KB)

  3. c. zmian w budżecie gminy na 2023 rok (druk nr 498),

   PDFDruk nr 498.pdf (984,02KB)

  4. d. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2023-2034 (druk 499),

   PDFDruk Nr 499.pdf (763,43KB)

  5. e. Wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Byczyna (druk nr 500)

   PDFDruk Nr 500.pdf (290,14KB)

   PDF17072023_Projekt_Diagnoza_delimitacja_ Byczyna.pdf (2,88MB)

   PDFZałączniki_1-7_do_uchwały_Byczyna.pdf (45,81MB)

 9. 9. Ocena stanu realizowanych inwestycji, projektów i zadań uwzględnionych w budżecie na 2023 r.

  PDFOcena relizowanych inwestycji projektów zaplanowanych na 2023 rok.pdf (304,98KB)

 10. 10. Wolne wnioski.
 11. 11. Komunikaty.
 12. 12. Zakończenie sesji.