Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznej wiadomości „Projektu uproszczonego planu urządzenia lasu”

          

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznej wiadomości:

„Projektu uproszczonego planu urządzenia lasu”

 

Urząd Miejski w Byczynie zawiadamia, iż w dniach od 14 listopada 2023 roku do 13 stycznia 2024 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Byczynie ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna, został udostępniony w wersji elektronicznej do publicznego wglądu „Projekt uproszczonego planu urządzenia lasu położonych w Gminie Byczyna na okres gospodarczy od 1.01.2024 r.  do 31.12.2033 r.

Udostępnienie dokumentacji do konsultacji społecznych ma na celu zapewnienie udziału lokalnej społeczności w planach z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094) oraz z treścią ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1356) Art. 21 pkt. 4 i pkt. 5.

W czasie trwania wyłożenia zainteresowane osoby, podmioty mają możliwość składania w formie pisemnej uwag i wniosków do opracowanego projektu uproszczonego planu urządzenia lasu.

Wystąpienia w powyższej sprawie prosimy przesyłać w terminie do 13 grudnia 2023 r. na adres:

Urząd Miejski w Byczynie, ul. Rynek 1, 46 – 220 Byczyna  

Uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wykonawcę projektu uproszczonego planu urządzenia lasu.

Dokumenty w formie elektronicznej (.pdf) są zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu.

 

                                               BURMISTRZ  BYCZYNY

                                  /-/  Iwona Sobania

 

 

 

PDFUPUL Byczyna_.pdf (8,46MB)