Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zakup mikrobusu do przewozu niepełnosprawnych uczestników Centrum Integracji Społecznej w Polanowicach


 

                                                                                                             ZP – Wp.II – 341/16/08/D
 

 
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
szacunkowa wartość zamówienia : poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Pzp
 
Zamawiający
Gmina Byczyna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie, ul. Rynek 1, tel/fax. 077 4134150,  e-mail : um@byczyna.pl
Przedmiot zamówienia
Zakup mikrobusu do przewozu niepełnosprawnych uczestników Centrum Integracji Społecznej w Polanowicach
Termin wykonania zamówienia
Do 30 grudnia 2008 r.
Zakres zamówienia
Zamówienie obejmuje zakup fabrycznie nowego (rok prod. 2008) 9–osobowego (8+1) samochodu przystosowanego
do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim.
Samochód powinien spełniać wymogi techniczne określone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakres ich wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr. 32 poz. 262 ze zm.) oraz posiadać co najmniej:
Specyfikacja samochodu:
1. Silnik:
1.1. Turbo diesel z zapłonem samoczynnym
1.2. Pojemność: w przedziale od 1900 do 2200 ccm,
1.3. Moc: minimum 82 KW;
2. Układ przeniesienia napędu:
     napęd na przednie koła;
3. Skrzynia biegów:
    Manualna 6-biegowa (6+wsteczny),
4. Układ kierowniczy:
4.1. Wspomaganie układu kierowniczego,
4.2. Regulacja osiowa kolumny kierownicy,
4.3. Dźwignia zmiany biegów w formie joystica
5. Koła i ogumienie:
5.1. Kołpaki kół lub felgi aluminiowe,
5.2. Opony bezdętkowe – opony letnie
5.3. Pełno wymiarowe koło zapasowe;
5.4. Dodatkowy zimowy komplet opon z felgami;
5.5. Rozstaw osi nie mniej niż 3490 mm
6. Hamulce:
6.1. Układ hamulcowy hydrauliczny dwuobwodowy ze wspomaganiem;
6.2. Hamulce tarczowe przodu i z tyłu (przednie wentylowane),
6.3. Korektor siły hamowania zależny od obciążenia;
7. Podwozie:
7.1. Zawieszenie przednie: niezależne zawieszenie kół, stabilizator,
7.2. Zawieszenie tylne: amortyzatory teleskopowe, belka ze stabilizatorem,
8. Nadwozie:
8.1. Dopuszczalny kolor: każdy kolor z wyjątkiem: czarnego, czerwonego, różowego, pomarańczowego, białego, żółtego.
8.2. Tapicerowanie nadwozia tapicerką miękką,
8.3. Podłoga przestrzeni pasażerskiej ze sklejki wodoodpornej pokrytej wykładziną PCV w kolorze czarnym lub innym ciemnym,
8.4. Układ siedzeń: ilość miejsc: 9,
       - układ siedzeń fabryczny, 
       - I rząd: kierowca + podwójne siedzenie obok kierowcy,
       - II rząd: trzy jednoosobowe siedzenia w tym jedno siedzenie odchylane,
       - III rząd: trzy jednoosobowe siedzenia z możliwością łatwego (bez użycia narzędzi) demontażu środkowego siedzenia (w to miejsce wjazd wózka inwalidzkiego)
       - w II i III rzędzie siedzenia z możliwością regulacji oparcia,
       - trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki przy wszystkich siedzeniach,
       - fabryczny fotel kierowcy z regulacją wysokości i oparcia,
8.5. Drzwi pasażerskie w drugim rzędzie z prawej strony przeszklone i przesuwane;
8.6. Drzwi tylne dwudzielne skrzydełkowe otwierane na boki z wycieraczkami szyb i spryskiwaczem, szyba ogrzewana,
8.7. Dwie lampy oświetleniowe w części pasażerskiej.
9. Bezpieczeństwo:
9.1. ABS
9.2. ESP
9.3. Traction Control,
9.4. Pasy bezwładnościowe z regulacją wysokości zamocowania dla zewnętrznych foteli w kabinie kierowcy,
9.5. Napinacze pirotechniczne dla kierowcy i dwóch pasażerów kabiny kierowcy,
9.6. Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera;
9.7. Blokada przeciw uruchomieniowa (immobiliser);
9.8. Autoalarm honorowany przez zakłady ubezpieczeń,
9.9. Zamek centralny z pilotem.
10. Wyposażenie dodatkowe:
10.1. Klimatyzacja z regulacją manualną przód i tył;
10.2. Ogrzewaniem w przestrzeni pasażerskiej uzależnione od pracy silnika,
10.3. Ogrzewanie niezależne Vebasto z programatorem elektronicznym,
10.4. Obrotomierz i prędkościomierz z licznikiem kilometrów i licznikiem dziennym;
10.5. Wskaźnik ilości paliwa;
10.6. Dodatkowe kierunkowskazy w tylnych narożnikach dachu pojazdu (zgodnie z przepisami o ruchu drogowym);
10.7. Trzecie światło STOP;
10.8. Czujnik parkowania z tyłu;
10.9. Lusterka boczne regulowane i podgrzewane elektrycznie,
10.10. Światła przeciwmgielne z tyłu i z przodu,
10.11. Sygnał dźwiękowy informujący o nie wyłączonych światłach;
10.12. Radio fabryczne z CD MP3 (2Din), głośniki przód i tył ,
10.13. Nawigacja przenośna z aktualną mapą Polski,
10.14. Apteczka,
10.15. Trójkąt,
10.16. Podstawowe narzędzia i podnośnik,
10.17. Gaśnica proszkowa,
10.18. Przyciemniane szyby w części pasażerskiej;
11. Przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych:
11.1. Zamontowanie szyn podłogowych do mocowania wózka inwalidzkiego,
11.2. Oznakowanie pojazdu z przodu i tyłu pojazdu symbolem „niepełnosprawni”,
11.3. Komplet pasów atestowanych do mocowania wózka inwalidzkiego do szyn,
11.4. Pas biodrowy zabezpieczający osobę niepełnosprawną w wózku inwalidzkim,
11.5. Aluminiowe najazdy z bieżnią antypoślizgową do wprowadzania osób na wózku inwalidzkim.
12. Gwarancja:
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na zakupiony pojazd nie mniej niż:
- 2 lata na silnik i podzespoły bez limitu kilometrów,
- 3 lata na powłokę lakierniczą,
- 12 lat na perforację nadwozia.
Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do wykonania pierwszego przeglądu bezpłatnie.
Tryb postępowania
Przetarg nieograniczony
Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamów.
Forma elektroniczna : www.bip.byczyna.pl , www.byczyna.pl
Na wniosek wykonawcy forma pisemna : w siedzibie zamawiającego (Urząd Miejski w Byczynie ul. Rynek 1, pok.27)
Termin składania ofert
16.12.2008 r.  do godz. 9.00, otwarcie ofert godz. 9.15
Miejsce składania ofert
Urząd Miejski w Byczynie ul Rynek 1 , Oferty należy składać w pok. nr 19
Warunki oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy którzy:
-    spełniają warunki określone art. 22 ust. 1 pkt 1-4 Prawa zamówień publicznych,
-  nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie zaistnienia przesłanek wykluczenia z postępowania , określonych art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
·     oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy : Prawo zamówień publicznych /zał. nr 2 do SIWZ/,
·     dokument potwierdzający uprawnienie osób podpisujących ofertę do składania w imieniu Wykonawcy oświadczeń woli w zakresie praw
i obowiązków o ile nie wynika to z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych,
·     dokument (ważność 6 miesięcy) stwierdzający uprawnienia do występowania w obrocie prawnym
 w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia (oryginał lub kserokopia wyciągu z rejestru działalności gospodarczej, rejestru handlowego, lub sądowego w zależności o formy organizacyjno - prawnej Wykonawcy),  
·     w celu potwierdzenia, że oferowany przez Wykonawcę samochód spełnia wymagania określone przez Zamawiającego należy przedłożyć:
    a) oświadczenie, że oferowany samochód wraz z oferowanym
                 systemem przewozu osób niepełnosprawnych posiadają
                 aktualną homologację /zał. nr 4 do SIWZ/,
    b) wykaz parametrów technicznych samochodu /zał. nr 5 do SIWZ/.
    c) dokument gwarancyjny /zał. nr 7 do SIWZ/.
      Pozostałe wymagane dokumenty:
-     formularz oferty przetargowej /zał. nr 1do SIWZ/
-     oświadczenie o uprawnieniu do składania oświadczeń woli /zał. nr 3 do SIWZ/.
Wykonawca zamieszkały lub posiadający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
dokumenty stwierdzające uprawnienia do występowania w obrocie, Wykonawca składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , potwierdzające odpowiednio, że:
-   nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości,
-    nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu w oparciu o informacje zawarte w w/w dokumentach i oświadczeniach zgodnie w formułą „spełnia/nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki wykonawca spełnił.  
Wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert
Cena oferty – 100 %
Termin związania ofertą
30 dni
Oferty wariantowe
Nie dopuszcza się   
Umowa ramowa
Nie przewiduje się   
Dynamiczny systemu zakupów
Nie przewiduje się   
Wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Nie przewiduje się   
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
08.12.2008 r. godz. 16:03
Numer: 256714-2008

 
 
                                                                                                                                                                                     Byczyna 08.12.2008 r.
 

DOCSIWZ UM Byczyna.doc

RTFZał. nr 1 do SIWZ - Oferta.rtf

DOCZał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie art.22.doc

DOCZał. nr 3 do SIWZ -ośw. o upoważnieniu do składania oświadczeń woli.doc

DOCZał. nr 4 do SIWZ - ośw. dotyczące homologacji.doc

DOCZał. nr 5 do SIWZ - wykaz parametrów.doc

DOCZał. nr 6 do SIWZ - wzór umowy.doc

DOCZał. nr 7 do SIWZ - gwarancja.doc