Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

                                                                                            Byczyna , dnia 17.12.2008r.
 
Wp. II.-341/17/08/D
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
do wszystkich wykonawców
 
 
dot. : postępowania „Zakup paliw płynnych –oleju napędowego w ilości ok. 44.000 litrów
 
Działając na podstawie art. 92 Pzp, informuję, iż w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
„ZDAMPOL” sp. z o.o.
Mokra 344
42-120 Miedźno
 

Wykonawca nie podlegał wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlegała odrzuceniu i jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o kryteria wyboru zawarte w SIWZ tj: kryterium wyboru 100 % cena.
 
 
Do przetargu przystąpiła tylko jedna firma:
 

Nr oferty
Firma
Streszczenie oceny i porównanie ofert – 100 % cena
1
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
„ZDAMPOL” sp. z o.o.
Mokra 344
42-120 Miedźno
100 pkt

 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
-          wszyscy wykonawcy
-          www.bip.byczyna.pl
-          tablica ogłoszeń
-          a/a