Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LXXVII Sesja Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 31 stycznia 2024 r. o godz. 15:00

Termin: 31.01.2024, g. 15:00

Miejsce: Urząd Miejski

 1. 1. Otwarcie sesji.

  2. Stwierdzenie prawomocności obrad i wskazanie Sekretarza sesji.

 2. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania sesji.
 3. 4. Przyjęcie porządku obrad.
 4. 5. Przyjęcie protokołu z LXXVI sesji.
 5. 6. Przedstawienie informacji o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach oraz sposobie ich realizacji.
 6. 7. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady z pracy Rady Miejskiej w Byczynie w 2023 roku i sprawozdania Przewodniczących Stałych Komisji Rady za 2023 rok. PDFSprawozdania z Pracy Rady i Komisji.pdf (314,91KB)
 7. 8. Sprawozdanie Burmistrza Byczyny z podejmowanych działań i decyzji w okresie międzysesyjnym.
 8. 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. a. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości (druk nr 525),

   PDFDruk Nr 525.pdf (31,17KB)

  2. b. zmiany uchwały Nr XXXIX/237/09 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Byczyna (druk nr 526),

   PDFDruk nr 526.pdf (45,16KB)

  3. c. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Byczyna (druk nr 527),

   PDFDruk nr 527.pdf (50,74KB)

  4. d. zmian w budżecie gminy na 2024 rok (druk nr 528),

   PDFDruk nr 528.pdf (85,55KB)

  5. e. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Byczyna na lata 2024 – 2030 (druk nr 529),

   PDFDruk Nr 529.pdf (852,57KB)

  6. f. zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Byczynie na 2024 rok (druk nr 530).

   PDFDruk Nr 530.pdf (80,38KB)

 9. 10. Sprawozdanie z działalności zespołu interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Byczyna za rok 2023.

  PDFSprawozdanie z działalności zespołu interdyscyplinarnego.pdf (151,50KB)

 10. 11. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2023.

  PDFSprawozdanie z zakresu wspierania rodziny.pdf (197,10KB)

 11. 12. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie za rok 2023.

  PDFSprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2023 rok.pdf (619,86KB)

 12. 13. Wolne wnioski i zapytania.
 13. 14. Komunikaty.
 14. 15. Zakończenie sesji.

PDFZawiadomienie na sesje i Komisje 2.pdf (77,98KB)