Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LXXVIII sesja Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 28 lutego 2024 r. o godz. 15.00

Termin: 28.02.2024, g. 15:00

Miejsce: Urząd Miejski

 1. 1. Otwarcie sesji.

  PDFZawiadomienie na sesję i Komisje 3.pdf (106,44KB)

 2. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad i wskazanie Sekretarza sesji.
 3. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania sesji.
 4. 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. 5. Przyjęcie protokół z LXXVII sesji.
 6. 6. Przedstawienie informacji o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach oraz sposobie ich realizacji.
 7. 7. Sprawozdanie Burmistrza z podejmowanych działań i decyzji w okresie międzysesyjnym.
 8. 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. a. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość (druk nr 533),

   PDFDruk nr 533.pdf (28,68KB)

  2. b. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Jakubowicach (druk nr 534),

   PDFDruk nr 534.pdf (35,47KB)

  3. c. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk nr 535),

   PDFDruk n r 535.pdf (27,22KB)

  4. d. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk nr 536),

   PDFDruk nr 536.pdf (27,77KB)

  5. e. wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności i sprzedaż lokalu mieszkalnego (druk nr 537),

   PDFDruk nr 537.pdf (27,20KB)

  6. f. określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Byczyna oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg (druk nr 538),

   PDFDruk nr 538.pdf (364,53KB)

  7. g. zmian w budżecie gminy na 2024 rok(druk nr 539),

   PDFDruk nr 539.pdf (166,96KB)

  8. h. zmiany uchwały Nr XXXVIII/284/21 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia statutu Publicznego Żłobka w Byczynie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Byczyna (druk nr 540),

   PDFDruk nr 540.pdf (29,35KB)

  9. i. przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego ‘Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 (druk nr 541),

   PDFDruk nr 541.pdf (59,23KB)

  10. j. określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze organizowane w formie usług sąsiedzkich oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania, a także wymiar i zakres usług sąsiedzkich oraz sposób rozliczania wykonywania takich usług (druk nr 542),

   PDFDruk Nr 542.pdf (80,02KB)

  11. k. rozpatrzenia petycji dotyczącej Biblioteki Publicznej w Byczynie (druk nr 543),

   PDFDruk n r 543.pdf (221,30KB)

  12. l. utworzenia Publicznego Żłobka w Byczynie nr 2, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Byczyna oraz nadania statutu (druk nr 544),

   PDFDruk nr 544.pdf (131,49KB)

  13. m. zlecenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady miejskiej w Byczynie analizy skargi na działalność Burmistrza Byczyny (druk nr 545),

   PDFDruk nr 545.pdf (23,28KB)

  14. n. zlecenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady miejskiej w Byczynie analizy petycji dotyczącej uchwalenia zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Byczyna (druk nr 546),

   PDFDruk nr 546.pdf (27,24KB)

   JPEGPetycja dotycząca zmiany Planu.jpeg (1,22MB)

 9. 9. Sprawozdanie z działalności Komendy powiatowej Policji w Kluczborku w 2023 roku.

  PDFSprawozdanie z działalności Powiatowej Politcji w Kluczborku.pdf (236,41KB)

 10. 10. Funkcjonowanie oświaty potrzeby, zamierzenia.
 11.  
 12. 11. Wolne wnioski i zapytania.

  PDFKalendarz imprez kulturalnych sportowych i rekreacyjnych na 2024 rok.pdf (149,46KB)

  PDFPrzedsięwiecia gminne planowane z funduszy sołeckich na 2023 rok.pdf (134,46KB)

 13. 12. Komunikaty.
 14. 13. Zakończenie sesji.