Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LXXIX sesja Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 27 marca (środa) o godz. 14.00

Termin: 27.03.2024, g. 14:00

Miejsce: Urząd Miejski

 1. 1. Otwarcie sesji.
 2. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad i wskazanie Sekretarza sesji.
 3. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania sesji.
 4. 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. 5. Przyjęcie protokół z LXXVIII sesji.
 6. 6. Przedstawienie informacji o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach oraz sposobie ich realizacji.
 7. 7. Sprawozdanie Burmistrza z podejmowanych działań i decyzji w okresie międzysesyjnym.
 8. 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. a. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość (druk nr 555),

   PDFDruk nr 555.pdf (35,90KB)

  2. b. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (druk nr 556),

   PDFDruk nr 556.pdf (37,37KB)

  3. c. przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Byczyna na rok 2024 (druk nr 557)

   PDFDruk nk 557.pdf (123,78KB)

  4. d. zmian w budżecie gminy na 2024 rok(druk nr 558),

   PDFDruk Nr 558.pdf (286,53KB)

  5. e. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2024-2034 (druk nr 559).

   PDFDruk Nr 559.pdf (307,70KB)

 9. 9. Sprawozdanie z realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Byczyna.

  PDFSprawozdanie z relizacji Gminego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.pdf (58,78KB)

 10. 10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2023.

  PDFSprawozdanie z relizacji Gminnego Programu Rozwiazywania Problemów ALkoholowych.pdf (236,79KB)

 11. 11. Sprawozdanie resortowe Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach za 2023 r.

  PDFSprawozdanie resortowe CISPOL w Polanowiacach.pdf (85,39KB)

  PDFDodatkowe sprawozdanie do sprawozdania resortowego.pdf (132,99KB)

 12. 12. Informacja o realizacji opracowania Strategii Rozwoju Gminy Byczyna.

  PDFInformacja o relizacji opracowania Strategii Rozwoju Gminy.pdf (66,16KB)

 13. 13. Wolne wnioski i zapytania.

  PDFRozliczenie gospodarowania odpadami komunalnymi.pdf (93,10KB)

 14. 14. Komunikaty.
 15. 15. Zakończenie sesji.

PDFZawiadomienie na sesję i Komisje 4.pdf (46,28KB)