Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LXXX sesja Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 24 kwietnia 2024 r. (środa) o godz. 14.00

Termin: 24.04.2024, g. 14:00

Miejsce: Urząd Miejski

 1. 1. Otwarcie sesji.

  PDFZawiadomienie na sesję i Komisje 5.pdf (221,30KB)

 2. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad i wskazanie Sekretarza sesji.
 3. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania sesji.
 4. 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. 5. Przyjęcie protokół z LXXIX sesji.
 6. 6. Przedstawienie informacji o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach oraz sposobie ich realizacji.
 7. 7. Sprawozdanie Burmistrza z podejmowanych działań i decyzji w okresie międzysesyjnym.
 8. 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. a. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomość (druk nr 562),

   PDFDruk Nr 562.pdf (105,47KB)

  2. b. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego na realizację zadania pomocy dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie (druk nr 563),

   PDFDruk Nr 563.pdf (75,19KB)

  3. c. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego na realizację programu szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom grupy C (druk nr 564),

   PDFDruk Nr 564.pdf (82,59KB)

  4. d. udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze gminy Byczyna dla Wspólnoty Mieszkaniowej Kostów, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 2, 46-220 Byczyna (druk nr 565),

   PDFDruk Nr 565.pdf (149,86KB)

  5. e. udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze gminy Byczyna dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Polanowicach, Polanowice 79, 46-220 Byczyna (druk nr 566),

   PDFDruk nr 566.pdf (155,67KB)

  6. f. udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze gminy Byczyna dla Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku nr 8 - Rynek w Byczynie (druk nr 567),

   PDFDruk nr 567.pdf (145,02KB)

  7. g. utworzenia Publicznego Żłobka w Byczynie nr 2, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Byczyna oraz nadania statutu (druk nr 568)

   PDFDruk nr 568.pdf (389,93KB)

  8. h. zmian w budżecie gminy na 2024 rok(druk nr 569),

   PDFDruk Nr 569.pdf (562,53KB)

  9. i. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2024-2034 (druk nr 570)

   PDFDruk nr 570.pdf (567,98KB)

  10. j. zmiany uchwały nr LXXVIII/522/24 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Byczyna oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg (druk nr 571).

   PDFDruk Nr 571.pdf (144,81KB)

 9. 9. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Byczyna rok 2023.

  PDFByczyna_Analiza SGOK za 2023 r. -sesja.pdf (706,38KB)

 10. 10. Informacja o stanie bezpieczeństwa powiatu kluczborskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2023 rok.

  PDF2024_informacja o stanie bezpieczeństwa za 2023_53734_52744.pdf (11,96MB)

 11. 11. Wolne wnioski i zapytania.

  PDFZaległości oraz ulgi podatkowe.pdf (330,09KB)

  PDFStan opieki zdrowotnej.pdf (207,09KB)

 12. 12. Komunikaty.
 13. 13. Zakończenie sesji.