Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

II sesja Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 22 maja 2024 r. o godz. 15.00

Termin: 22.05.2024, g. 15:00

Miejsce: Urząd Miejski

 1. 1. Otwarcie sesji.

  PDFZawiadomienie na II sesję.pdf (86,77KB)

 2. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad i wskazanie Sekretarza sesji.
 3. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania sesji.
 4. 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. 5. Przyjęcie protokołów z LXXX i I sesji.

  PDFProtokół z I sesji Gmina Byczyna.pdf (411,94KB)

 6. 6. Przedstawienie informacji o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach oraz sposobie ich realizacji.
 7. 7. Sprawozdanie Burmistrza z podejmowanych działań i decyzji w okresie międzysesyjnym.
 8. 8. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Byczyna.

  PDFRaport o stanie gminy za rok 2023.pdf (1,40MB)

 9. 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. a. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomość (druk nr 3),

   PDFDruk Nr 3.pdf (100,53KB)

  2. b. udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego na remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1321O z relacji Skałągi-Jakubowice (druk Nr 4)

   PDFDruk Nr 4.pdf (78,07KB)

  3. c. zmian w budżecie gminy na 2024 rok(druk nr 5),

   PDFDruk Nr 5.pdf (505,74KB)

  4. d. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2024-2034 (druk nr 6)

   PDFDruk Nr 6.pdf (752,82KB)

  5. e. powołania składu osobowego Komisji stałych Rady Miejskiej w Byczynie (druk nr 7)

   PDFDruk Nr 7.pdf (99,70KB)

 10. 10. Ocena zasobów Pomocy Społecznej.

  PDFOcena zasobów Pomocy Społecznej w Byczynie.pdf (18,95MB)

 11. 11. Sprawozdanie z Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2023.

  PDFSprawozdanie z Rocznego Programu Współpracy.pdf (1,23MB)

 12. 12. Raport podsumowywujący przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Byczyna na lata 2024-2033.

  PDFProjekt_GPR_Byczyna.pdf (8,05MB)

  PDFZałącznik_nr_1_GPR.pdf (7,68MB)

 13. 13. Działalność kulturalna w Gminie. Sport i rekreacja – osiągnięcia, potrzeby, zamierzenia.

  PDFDziałaność Kulturana sport i rekreacja.pdf (688,28KB)

 14. 14. Organizacja letniego wypoczynku. Stan przygotowania bazy, zamierzenia organizacyjne.

  PDFOrganizacja letniego wypoczynku.pdf (3,47MB)

 15. 15. Wolne wnioski i zapytania.
 16. 16. Komunikaty.
 17. 17. Zakończenie sesji.