Przejdź do treści strony WCAG

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku Internatu i Sali Gimnastycznej w Polanowicach

 

 

 

 

loga_razem[1].jpeg

 

 PDF11.14.zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty bip.pdf

 

 


PDFSIWZ.pdf

DOCzałącznik nr 1.doc

DOCzałącznik nr 2.doc

DOCzałącznik nr 3.doc

DOCzałącznik nr 4.doc

DOCzałącznik nr 5.doc

DOCzałącznik nr 6.doc

DOCzałącznik nr 7.doc

PDFzałącznik nr 8.pdf

RARZałącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa.part01.rar

RARZałącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa.part02.rar

RARZałącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa.part03.rar

RARZałącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa.part04.rar

RARZałącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa.part05.rar

RARZałącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa.part06.rar

RARZałącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa.part07.rar

RARZałącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa.part08.rar

RARZałącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa.part10.rar

RARZałącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa.part09.rar

RARZałącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa.part11.rar

RARZałącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa.part12.rar

RARZałącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa.part13.rar

RARZałącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa.part14.rar

RARZałącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa.part15.rar

RARZałącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa.part16.rar

RARZałącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa.part17.rar

RARZałącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa.part18.rar

PDFksiążka przedmiarów instalacja CO.pdf

PDFPrzedmiar internat.pdf

PDFZałącznik nr 10 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

PDF11.1 zmiana treści SIWZ.pdf

PDF11.1 zmiana treści SIWZ.pdf

PDFOpis techniczny c.o..pdf

PDFOpis techniczny c.o..pdf

PDFOpis techniczny termomodernizacja.PDF

PDF11.3 zmiana treści SIWZ.pdf

PDFzałącznik nr 8 - ze zmianą.pdf

PDF11.4 wyjaśnienia treści SIWZ.pdf

PDF11.5 wyjaśnienie treści SIWZ.pdf

PDF11.6 modyfikacja ogłoszenia.pdf

PDF11.5 wyjaśnienie treści SIWZ.pdf

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

PDFSIWZ - modyfikacja.pdf