Przejdź do treści strony WCAG

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Nowe szanse - edukacja w szkołach podstawowych Gminy Byczyna , Etap II - PSP Biskupice

 

 

PDF3.10. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, strona internetowa, tablica.pdf


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFSIWZ PSP Biskupice.pdf

RTFZał. nr 1 do SIWZ - Formularz oferty przetargowej.rtf

DOCZał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków.doc

DOCZał. nr 3 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc

DOCZał. nr 4 do SIWZ - oświadczenie w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 uPZP.doc

DOCZałącznik nr 5 do SIWZ- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia cz. I.doc

DOCZałącznik nr 5 do SIWZ- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia cz. II.doc

DOCZałącznik nr 5 do SIWZ- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia cz. III.doc

DOCZałącznik nr 5 do SIWZ- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia cz. IV.doc

DOCZałącznik nr 5 do SIWZ- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia cz. V.doc

DOCZałącznik nr 5 do SIWZ- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia cz. VI.doc

DOCZałącznik nr 5 do SIWZ- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia cz. VII.doc

PDFZałącznik nr 6a - wzór umowy _osoba fizyczna_.pdf

PDFZałącznik nr 6b - wzór umowy _przedsiębiorca_.pdf

PDFOgłoszenie zmianie ogłoszenia.pdf

PDF3.1. modyfikacja treści SIWZ, modyfikacja treści ogłoszenia.pdf

PDFSIWZ PSP Biskupice po modyfikacji.pdf

PDFOgłoszenie zmianie ogłoszenia 2.pdf

PDFZałącznik nr 6a - wzór umowy _osoba fizyczna_ po modyfikacji.pdf

DOC3.2. wyjaśnienie treści SIWZ.doc

PDF3.3. wyjaśnienie treści SIWZ[1].pdf